Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5b289a27-03b5-49e9-ac97-8597a3020595

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Detaliczna, geologiczna analiza obrazu sejsmicznego w oparciu o interpretację diagramu Wheelera i Horizon Cube

Autorzy Łaba-Biel, A.  Smółka-Gnutek, P. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Detailed, geological analysis of seismic image on the basis of Horizon Cube and Wheeler’s diagram interpretation
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat ma na celu przedstawienie, jak wiele istotnych z poszukiwawczego punktu widzenia informacji ukrytych jest poniżej rozdzielczości zapisu trójwymiarowego obrazu sejsmicznego. Informacje te można uzyskać i zinterpretować w oparciu o wolumen Horizon Cube oraz diagram Wheelera. Zastosowanie tej metodyki pozwala określić relacje geometryczne w obrębie analizowanych utworów, prześledzić zasięgi i rozwój interesujących elementów architektury depozycyjnej (np.: stożki skłonu i basenowe, bariery), a wydzielone na tej podstawie pakiety refleksów (facje sejsmiczne) odnieść do modelu rozwoju sekwencji depozycyjnej oraz schematów budowy i przekrojów przez środowiska depozycyjne. Interpretacja ta ma szczególnie duże znaczenie dla poszukiwania pułapek węglowodorów w obszarach cechujących się płaskorównoległą budową geologiczną oraz dużym horyzontalnym i wertykalnym zróżnicowaniem facjalnym związanym zarówno ze strefami depozycji (środowiska od płytko- do głębokomorskich), jak i ze zmianami względnego poziomu morza WPM.
EN The aim of this paper is to show how much relevant information from the exploration point of view is hidden in the 3D seismic image. This information can be obtained and interpreted on the basis of the volume of Horizon Cube and Wheeler’s diagram. Application of this methodology allows to define the geometric relationships within the analyzed deposits, study ranges and development of perspective depositional elements (eg. fans, barriers) and refer these seismic facies (identified on the basis of reflectors) to the development models of the depositional sequences as well as stacking patterns of sedimentary and accommodation successions and general geological cross sections. This kind of interpretation is crucial for the hydrocarbon traps exploration in areas of a plane-parallel geological structure and the large horizontal or vertical diversification of facies associated with either deposition zones (from the shallow to the deep sea) or the relative sea level changes.
Słowa kluczowe
PL obraz sejsmiczny   diagram Wheelera   wolumen Horizon Cube  
EN seismic image   Wheeler's diagram   Horizon Cube  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 223--229
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Łaba-Biel, A.
  • Geofizyka Kraków SA
autor Smółka-Gnutek, P.
  • Geofizyka Kraków SA
Bibliografia
[1] Catuneanu O. et al. – Towards the Standardization of Sequence Stratigraphy. Papers in the Earth and Atmospheric Sciences 2009, Paper 238.
[2] De Bruin G., Hemstra N., Pouwel A. – Stratigraphic Surfaces in the Depositional and Chronostratigraphic (Wheeler-transformed) Domain. The Leading Edge 2007, vol. 26, pp. 883–886.
[3] de Groot P. – Maximizing the Value of your Geological Data. DEW Journal, December 2010, pp. 43–47.
[4] de Groot P., Huck A., de Bruin G., Hemstra N., Bedford J. – The horizon cube: A step change in seismic interpretation! The Leading Edge, September 2010, vol. 29, pp. 1048–1055.
[5] OpendTect User-documentation version 4.2, dGB Earth Sciences.
[6] Mitchum Jr R.M. et al. – Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 2: the depositional sequence as a basic unit for stratigraphic analysis. [In:] Payton, C.E. (ed.) – Seismic Stratigraphy – Applications to Hydrocarbon Exploration. American Association of Petroleum Geologists Memoir 1977, vol. 26, pp. 53–62.
[7] www.sempstrata.org.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja I. Poszukiwania złóż węglowodorów, 2. Sejsmika stosowana
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5b289a27-03b5-49e9-ac97-8597a3020595
Identyfikatory