Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5b0df202-b372-486d-8ecc-40193d499a05

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ sposobu posadowienia budynku na zagrożenie drogi ruchem osuwiskowym

Autorzy Pilecka, E.  Kutek, J.  Moskal, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of building foundations on the threat to the road due to landslide movements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem obciążonego budynkiem osuwiska zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Jako przykład posłużyło osuwisko zlokalizowane w miejscowości Skawinki (gm. Lanckorona, pow. wadowicki). Jest to obszar zlokalizowany w obrębie Karpat Fliszowych - rejonu najbardziej zagrożonego ruchem osuwiskowym w Polsce. Przeprowadzono dwa rodzaje analizy stateczności zbocza w programie MIDAS GTS NX. Pierwsza z nich zakłada posadowienie przedmiotowego budynku na płycie fundamentowej. Druga z kolei została przeprowadzona przy założeniu posadowienia obiektu na palach fundamentowych. Wyznaczone współczynniki stateczności ogólnej FoS pokazują, że bezpieczniejszym sposobem posadowienia budynku są pale fundamentowe. Powierzchnia poślizgu wskazuje, że ruch osuwiskowy nie zagraża wówczas zlokalizowanej poniżej skarpy drodze.
EN In the paper the problem of a landslide loaded by the building and located in the vicinity of the road is discussed. The landslide located in Skawinki (Lanckorona municipality, Wadowice county) is used as an example. This area is located in the Carpathian Flysch - the region in Poland which is the most threatened by landslides. Two types of foundations are analysed - base plate foundations and prefabricated piles. Slope stability analyses were performed in MIDAS GTS NX. Determined Factors of Safety FoS shows that piles provide more secure foundations. The slip surface indicates that the landslide movement does not threaten the road located below the slope.
Słowa kluczowe
PL geozagrożenia   ruchy osuwiskowe   analiza stateczności zbocza  
EN geohazards   landslide movements   slope stability analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 369--375, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Pilecka, E.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem
autor Kutek, J.
  • Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
autor Moskal, M.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem
Bibliografia
1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie obszaru osuwiskowego w miejscowości Skawinki rejon: „Droga na Zadziele”, Przedsiębiorstwo wielobranżowe „GEOSERVICE”, Kraków maj 2006 r.; http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO [dostęp online: 27.08.2017]; https://www.pgi.gov.pl/krakow/oddzial-karpacki/monit/krakow1/monitoring-osuwisk.html, [dostęp online: 27.08.2017].
2. Jakie są przyczyny powstawania osuwisk?, Ministerstwo Środowiska, https://www.mos.gov.pl/srodowisko/geologia/osuwiska/jakie-sa-przyczyny-powstawania-osuwisk/ [dostęp online: 27.08.2017].
3. Nescieruk P., Perski Z., Rączkowski W., Wojciechowski T., Monitoring osuwisk, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.
4. Pilecka E., Białek M., Manterys T., The influence of geotechnical conditions on the instability of road embankments and methods of protecting them, Technical Transactions. Civil Engineering 3-B/2016.
5. Rączkowski W., Zagrożenia osuwiskowe w polskich Karpatach, „GEOZAGROŻENIA - zmniejszanie ryzyka, podnoszenie świadomości” - V Międzynarodowe Targi Geologiczne, Warszawa, 30 maja 2007.
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).
7. System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO, Państwowo Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5b0df202-b372-486d-8ecc-40193d499a05
Identyfikatory