Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5ad295cf-dd74-468e-a201-1db2ca7ab627

Czasopismo

Aktualne Problemy Biomechaniki

Tytuł artykułu

Biozgodność stopów protetycznych w funkcji czasu

Autorzy Hajduga, M.  Kalukin, B.  Kalukin, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Biocompatibility of prosthetic alloys as a function of time
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Od przeszło 3000 lat główną grupą materiałów, przeznaczonych do implantacji w organizmie ludzkim są metale i ich stopy. W ostatnim stuleciu najczęściej używana była i jest do dzisiaj implantacyjna stal austenityczna. W ostatnich 30 latach częściowo wyparły ją stopy niklu, kobaltu czy tytanu. Jedną z funkcji, mających wpływ na biozgodność materiału jest czas przebywania konstrukcji w agresywnym środowisku płynów ustrojowych. Autorzy podjęli próbę określenia zakresu zmian w materiałach metalicznych, po długotrwałej implantacji w jamie ustnej. Celem pracy jest określenie wpływu czasu użytkowania na zmianę właściwości materiałowych stopów stomatologicznych. W jej zakresie mieszczą się mikroskopowe badania metalograficzne, mikroanaliza rentgenowska oraz badania mikrotwardości. Wstępna analiza wyników potwierdza tak szerokie rozpowszechnienie implantacyjnej stali austenitycznej.
EN From 3000 years the majority of materials made for implantation in the human body are metals and alloys. In the last century the most commonly used was steel austenitic implantation. In the past 30 years, it was partly replaced by nickel alloys, cobalt alloys and titanium. One of the functions having the effect on biocompatibility of material is time of construction in aggressive environment, body fluids. The authors undertook an attempt to determine the extent of changes in the metallic materials after long-term implantation in the oral cavity. The aim of this work is to determine the effect of time for a change of using the material used in dental alloys. In this field there are metallographic microscopic examinations, X-ray microanalysis and micro hardness. Preliminary analysis of the results confirms such a wide spread of implantation austenitic steel.
Słowa kluczowe
PL protetyka stomatologiczna   proteza dentystyczna   uzupełnienie protetyczne   stop protetyczny   implantacyjna stal austenityczna   biozgodność  
EN prosthodontics   dental prosthesis   prosthetic restoration   prosthetic alloy   implantation austenitic steel   biocompatibility  
Wydawca Wydawnictwo Katedry Biomechatroniki
Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Rocznik 2009
Tom z. 3
Strony 53--58
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Hajduga, M.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
autor Kalukin, B.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
autor Kalukin, A.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
Bibliografia
[1] J. Marciniak, Biomateriały, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
[2] K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, Wydanie piąte poprawione i uzupełnione, WNT,Warszawa 1992, 1994, 1996
[3] M. Hajduga, A. Kalukin, B. Kalukin, „Odporność korozyjna stopów metalicznych na bazie kobaltu w obecności płynu ustrojowego”, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki 01/2007 „Aktualne problemy biomechaniki”, Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, Gliwice 2007, s. 39-44
[4] M. Hajduga, A. Kalukin, B. Kalukin, „Odporność korozyjna stopów dentystycznych”, Ochrona przed korozją - wydanie specjalne 11 s/A/2007, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., Gliwice 2007, s. 187-191
[5] M. Hajduga, A. Kalukin, B. Kalukin, IV Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników 2007” Szczyrk, 2007, sesja 3 - ref. 1
[6] M. Hajduga, A. Kalukin, B. Kalukin, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały”, Ustroń, 2007, ref. 37
[7] M. Hajduga, A. Kalukin, B. Kalukin, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo - Techniczne „Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej”, Poraj, 2007, piątek - sala A, ref. 2
[8] St. Błażewicz, L. Stoch, Biomateriały, Tom 4, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2003
[9] E. C. Combe, Wstęp do materiałoznawstwa stomatologicznego, Wydawnictwo Medyczne Sanmedica, Warszawa, 1977
[10] M. Hajduga, B. Kalukin, A. Kalukin, V Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników 2008”, Szczyrk, 2008, sesja 3 - ref. 1
[11] B. Kalukin, A. Kalukin, M. Hajduga, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały”, Ustroń, 2008, ref. 21
[12] M. Hajduga, B. Kalukin, A. Kalukin, „Odporność korozyjna stopów metalicznych na bazie kobaltu w obecności płynu ustrojowego”, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Zakładu Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki 02/2008 „Aktualne problemy biomechaniki”, Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, Gliwice 2008, s. 59-64
[13] M. Hajduga, B. Kalukin, A. Kalukin, IX Seminarium Naukowe „Mechanika w Medycynie”, Rzeszów - Boguchwała, 2008, ref. 21
[14] M. Hajduga, A. Kalukin, B. Kalukin, „Ocena protezy dentystycznej po aplikacji w organizmie żywym”, Mechanika w Medycynie 9, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 85-90
[15] H. Leda, Materiały w budowie maszyn i aplikacjach medycznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2008
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5ad295cf-dd74-468e-a201-1db2ca7ab627
Identyfikatory