PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Selected problems of Police preventive actions

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
Rocznik
Strony
319--336
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys.
Twórcy
 • WSB Academy in Dąbrowa Górnicza
Bibliografia
 • [1] Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, B. Wiśniewski and Z. Piątek, scientific ed., National Defence University of Warsaw, Warsaw 2009.
 • [2] Wiśniewski B., Description of Security Systems – a Few Reflections, “Internal Security” 2019, Volumne 11 Issue 1, pp. 9–20.
 • [3] Gwardyński R., Racjonalizacja działań Policji na poziomie lokalnym, Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, volume V, J. Prońko, M. Gikiewicz (scientific editors), SGSP, Warsaw 2020.
 • [4] Kaczmarczyk B., Wiśniewski B., Gwardyński R., Security of an individual, “Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2018, No. 3(28), pp. 219–231.
 • [5] Gwardyński R, Safety in Praxeolog Aproach, “Security – Threats, Law and Organization”, Schriften zu Mittel – und Osteuropa in der Europeischen Integration, 2019, Band 24, pp. 16–17.
 • [6] Gwardyński R., System bezpieczeństwa państwa w ujęciu prakseologicznym, “Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2019, No. 33(4), pp. 55–56.
 • [7] Gwardyński R., Security of an individual, “Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2017, No. 3(24), pp. 189–199.
 • [8] Gwardyński R., Policja – element systemu bezpieczeństwa państwa, Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, vol. IV, B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes (scientific editors), Higher School of Administration in Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2017.
 • [9] Gwardyński R., Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji, General Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces, Wrocław 2018.
 • [10] Act of 6 April 1990 on the Police (Polish Journal of Laws/Dz.U. 1990 No. 30, item 179 as later amended).
 • [11] Gwardyński R., Wiśniewski B., Współdziałanie i koordynacja działań drogą do poprawy efektywności działania Policji, Studies and documents of the Faculty of Management and Administration of the Jan Kochanowski Higher Pedagogical School in Kielce, Vol. 21, Kielce 2017, pp. 219–231.
 • [12] Resolution of the Council of Ministers of 18 December 2006 the “Safer Together” Władysław Stasiak Programme of limiting criminality and asocial behaviour for the years 2018-2020”, RM – 111-2010-06.
 • [13] Government programme of limiting criminality and asocial behaviour “Safer Together”, Attachment to the Resolution of the Council of Ministers of 18 December 2006 the “Safer Together” Władysław Stasiak Programme of limiting criminality and asocial behaviour”, RM – 111-2010-06.
 • [14] Wiśniewski B., Lubiewski P., Ochrona dóbr kultury współczesnej jako działanie w sferze ochrony dziedzictwa kulturowego [in:] Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Warsaw 2017.
 • [15] Gwardyński R., Kogut B., Ochrona zabytków jako szczególny obszar działania Państwowej Straży Pożarnej [in:] Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych, B. Wiśniewski, A. Prędecka, J. Bryk, A. Szela, (scientific editors), Main School of Fire Service, Warsaw 2017.
 • [16] Lubiewski P., Gwardyński R., Ochrona zabytków przed zagrożeniami terrorystycznymi, kryminalnymi, militarnymi i pozamilitarnymi, Faculty of Social Security of the Institute of Security and Civic Education of the Pedagogical Department of the Pedagogical University in Kraków, Kraków 2018.
 • [17] Attachment to resolution No. 6 of the Council of Ministers of 9 Janaury 2018 on the “Safer Together” Władysław Stasiak Programme of limiting criminality and asocial behaviour for the years 2018–2020”, M.P. 2018 item 167.
 • [18] Resolution No. 6 of the Council of Ministers of 9 Janaury 2018 The “Safer Together” Władysław Stasiak Programme of limiting criminality and asocial behaviour for the years 2018-2020”, M.P. 2018 item 167.
 • [19] Feliksiak M., Oceny działalności instytucji publicznych, “Komunikat z badań” No. 124/2017 CBOS.
 • [20] Gwardyński R., Profesjonalny trening Policjantów jako istotny element w kształtowaniu podstawowych czynności służbowych [in:] Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa, vol. 3, Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych, P. Bogdalski, D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski (scientific editors), Police Academy in Szczytno, Szczytno 2014.
 • [21] Babiński A., Lubiewski P., Podstawowe obszary aktywności Policji w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i cyberzagrożeniu, Centre of Research on Transborder Security in Cieszyn of the WSB University in Dąbrowa Gornicza, Cieszyn 2018.
 • [22] Priorytety i zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018, http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7813,7-priorytetow-Komendanta-Glownego-Policji.html (download: 13.12.2019).
 • [23] Krajowa mapa zagrożeń, http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html (download: 12.12.2019).
 • [24] Boć J., Pojęcie administracji [in:] Prawo administracyjne, J. Boć (scientific editor), Kolonia Limited, Wrocław 1997.
 • [25] Gwardyński R., Kryzys społeczny a bezpieczeństwo publiczne – wzajemne relacje [in:] Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego, scientific editor B. Wiśniewski, J. Prońko, P. Lubiewski, Main School of Fire Service, Warsaw 2018.
 • [26] Rybicki Z., Piątek S., Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, PWN, Warsaw 1984.
 • [27] Gwardyński R., Dzielnicowy w służbie społeczności lokalne, [in:] Bezpieczeństwo i edukacja w zmieniającej się rzeczywistości, A. Wawrzusiszyn, J. Grzyb (scientific editors), Mazury Teacher Training Centre in Ełk, Ełk 2015.
 • [28] Order No. 1041 of the chief Police commandant of 28 September 2007 on specific rules for the organisation and scope of organisation of police stations and headquarters and other organisational units of the Police (Official Journal of the Main Police Headquarters/Dz.Urz. KGP 2007 items 135).
 • [29] Order No. 5 of the chief Police commandant of 20 June 2016 on methods and forms of executing tasks by the community policeman and his supervisor (Official Journal of the Main Police Headquarters/Dz.Urz. KGP 2016, item 26).
 • [30] Guła P., Prońko J., Wiśniewski B., Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, Higher School of Administration in Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2009.
 • [31] Order No. 768 of the chief Police commandant of 14 August 2007 on forms and methods of executing actions by policemen on patrol duty and coordination of actions of a preventive nature (Official Journal of the Main Police Headquarters/Dz.Urz. KGP 2018, item 108).
 • [32] Wiśniewski B., Gwardyński R., Rzecz o sprawności interwencyjnej policjantów, Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, vol. III, B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes (scientific editors), Higher School of Administration in Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2017.
 • [33] Order No. 23 of the chief Police commandant of 24 September 2014 on methods and forms of preparation and implementation of Police actions related to crisis events (Official Journal of the Main Police Headquarters/Dz.Urz. KGP 2014, item 65).
 • [34] Concept of Police activities in the scope of social prophylactics for the years 2015–2018, www.policja.pl (download: 03.03.2020).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5acf3e4b-2efc-438a-ab40-a820d65d82a8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.