Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5ac305e4-9d5c-4e72-8341-324df8da048e

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Wpływ stałego pola magnetycznego na proces ozonolizy niejonowych substancji powierzchniowo - czynnych (ROKAfenol n8/n40/n8p14) w roztworach wodnych

Autorzy Rokicka, M.  Zieliński, M.  Dębowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Compare the effects of a constant magnetic field on the process ozonolysis of non-ionic surface - active substances (Rokafenol n8/n40/n8p14) in aqueous solutions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań było określenie wpływu stałego pola magnetycznego (SPM) na sprawność procesu ozonolizy detergentów: ROKAfenol N8 (R N8), ROKAfenol N40 (R N40) oraz ROKAfenol N8P14 (R N8P14) w roztworach wodnych. Badania skoncentrowano na ustaleniu znaczenia stężenia ozonu w układzie technologicznym oraz znaczenia SPM na uzyskane efekty degradacji detergentu. Wykorzystanie najwyższej dawki utleniacza oraz czynnika fizycznego spowodowało, iż końcowe efekty degradacji detergentu RN40 wzrosły z 19,43% do 54,09%, co dało wyniki 34% wyższe niż uzyskane w etapie I eksperymentu bez użycia SMP. Najwyższą sprawność degradacji analizowanych związków zanotowano w przy zastosowanej dawce ozonu 3,0 g 03/dm3• h wynosiła ona 97±3%. Było to o 46% więcej w porównaniu do analogicznych dawek reagentów bez zastosowania SPM.
The aim of the study was to determine the effect of a static magnetic field (SMF) on efficiency of detergents (ROKAfenol N8 (R N8), ROKAfenol N40 (R N40) and ROKAfenol N8P14 (R N8P14) oxidation in aqueous solutions. Studies have determined to effect of ozone concentration, retention time in technological system and SMF on detergent degradation. The highest dose of ozone and SMF application resulted in a higher effectiveness of detergent removal from aqueous solutions then in case of only ozonolysis. The highest efficiency of detergent removal was achieved at a ozone dose of 3 mg 03/dm3• h and it was 97 ±3%. This was 46% more than the equivalent doses of reagents without SPM.
Słowa kluczowe
PL oczyszczanie ścieków   ozonoliza   pole magnetyczne  
EN wastewater treatment   ozonolysis   magnetic field  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2017
Tom Nr 6
Strony 259--262
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rokicka, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, Al. Warszawska 117a, 10-720 Olsztyn, magdalena.rokicka@uwm.edu.pl
autor Zieliński, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, Al. Warszawska 117a, 10-720 Olsztyn, marcin.zielinski@uwm.edu. pl
autor Dębowski, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, Al. Warszawska 117a, 10-720 Olsztyn, marcin.debowski@uwm.edu.pl
Bibliografia
1. Gieldowska-Bulska A., Perkowski J., Kos L., 2004. “The application of ozone in the decomposition of aqueous solutions of nonionic surfactants”, Ozone: Science and Engineering, 26(2): 217-225.
2. Dębowski M., Zieliński M., Krzemieniewski M. 2006. „Opracowanie i wdrożenie technologii podczyszczania ścieków pralniczych opartej na wykorzystaniu reakcji Fentona wspomaganej stałym polem magnetycznym”, Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, 82(22): 83-91.
3. Kos L., Michalska K., Perkowski J. 2007. “Fenton’s reaction as an alternative to coagulation in treatment of wastewater with high detergent content”, In: 10th International Conference on Environmental Science and Technology.
4. Ledakowicz S., Olejnik D., Perkowski J., Żegota H. 2001. „Wykorzystanie procesów pogłębionego utleniania do rozkładu niejonowego środka powierzchniowo czynnego Tryton X-114”, Przemysł Chemiczny, 80(10): 453-459.
5. Ledakowicz S., Perkowski J., Bulska A., Jamroz T., Syncio B. 2005. “Ozonation impast on degradation and toxicity of non-ionic surfactants”, Ozone: Science and Engineering, 27: 437-445.
6. Łodyga A., Minda-Data D., Kozioł M., Tyński P., “Using the deep oxidation process with Fenton’s reagent to remove formaldehyde from industrial wastewater”, Chemik, 67(7): 648-653.
7. Norfazrin M.H., Siti N.N.A., Mohd T.L., Zuriati Z., Pauzi A.M.R.O. 2012. “The composition of surfactants in river water and its influence to the amount of surfactants in drinking”, World Appl. Sci. J., 17(8): 970-975.
8. Oiler I., Malato S., Sanchez-Perez J.A. 2011. “Combination of Advanced Oxidation Processes and biological treatments for wastewater decontamination - A review”, Science of the Total Environment, 409(20): 4141-4166.
9. Perkowski J., Bulska A., Ledakowicz S., Jamroz T., Sencio B. 2004. „Wpływ procesu ozonowania na rozkład i toksyczność niejonowych substancji powierzchniowo czynnych w roztworach wodnych”. Ochrona Środowiska, 26(2): 21-26.
10. Perkowski J., Ledakowicz S. 2000. „Przebieg ozonowania Tergitolu TMN6 w roztworach wodnych”, Ochrona Środowiska, 79(4): 9-14.
11. Perkowski J., Zarzycki R. (red.), 2005. „Zastosowanie ozonu”, Wyd. PAN. Oddział w Łodzi Komisja Ochrony Środowiska. ISBN 83-86492-31-7.
12. Vandevivere P.C., Bianchi R., Verstraete W. 1998. “Treatment and reuse of wastewater from the textile wet-processing industry: review of emerging technologies”, J. Chem. Technol. Biotechnol., 72: 289-302.
13. Vinod D., Neha S., Shalini S., Archna S., Apama P. 2012. “Effect of detergent use on water quality in in Rewa city of India” J. Appl. Chem., 1(4): 28-30.
14. Wang X., Song Y., Mai J. 2008. “Combined Fenton oxidation and aerobic biological processes for treating a surfactant wastewater containing abundant sulphate”, Journal of Hazardous Materials, 160(2-3): 344-348.
15. Zhang H., Lv Y., Liu F., Zhang D. 2008. “Degradation of Cl Acid Orange 7 by ultrasound enhanced ozonation in a rectangular air-lift reactor”, Chem. Eng. J., 138(1): 231-238.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5ac305e4-9d5c-4e72-8341-324df8da048e
Identyfikatory
DOI 10.15199/17.2017.6.5