Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5abd11bb-8faf-47df-833a-b5273448be80

Czasopismo

Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna

Tytuł artykułu

Stabilność strukturalna osób z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi pochodzenia układowego

Autorzy Curzytek, M.  Mraz, M.  Mraz, M.  Gawron, W.  Skolimowski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Structural stability in patients with vertigo and disequilibrium of systemic origin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy jest ocena stabilności strukturalnej osób z układowymi zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi na podstawie obrazu wychwiań postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Badaniom poddano 20 osób (17 kobiet, 3 mężczyzn), w wieku od 25 do 60 lat (50,61±16,12) z układowymi zawrotami głowy (vertigo). Do oceny stabilności ciała w pozycji stojącej wykorzystano platformę posturograficzną firmy Pro-Med. Badane osoby objęto postępowaniem usprawniającym, na które składały się ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej na platformie posturograficznej oraz ćwiczenia równoważne na stabilnym i niestabilnym podłożu. Pod wpływem zastosowanych ćwiczeń uzyskano istotne statystycznie skrócenie długości stabilogramu w płaszczyźnie czołowej (L-P) przy oczach otwartych i przy świadomej kontroli wzrokowej. Uzyskany po fizjoterapii wzrost wskaźnika WCOP procentowy udział przemieszczeń położenia środka nacisku stóp COP (centre pressure) w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej był wynikiem wzrostu długości stabilogramu w płaszczyźnie strzałkowej (P-T). Zmiana obrazu stabilności strukturalnej osób zukładowymi zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi po fizjoterapii dowodzi normalizacji wychwiań podczas utrzymywania równowagi ciała w pozycji stojącej.
EN The aim of the study was to evaluate the structural stability in people with systemic vertigo and balance disturbances on the basis of body sway in frontal and sagittal plane. The examinations involved 20 subjects (17 females, 3 males) aged from 25 to 60 years (50.61±16.12) with systemic vertigo. The body stability in a standing position was evaluated on a posturographic platform manufactured by Pro-Med. The subjects underwent rehabilitation program including visual--movement coordination training on a posturographic platform and balance exercises on stable and unstable base. The applied exercise program resulted in a statistically significant shortening of the stabiologram in the frontal plane with eyes opened and intentional visual control. An increase in WCOP the percentage of COP (centre pressure) shifting in the segittal and frontal plane index obtained after physiotherapy program resulted from increased stabilogram length in the sagittal plane. The observed improvements instructural stability in subjects with systemic vertigo and imbalance after a physiotherapy program were stated.
Słowa kluczowe
PL układowe zawroty głowy   posturografia   stabilność strukturalna   fizjoterapia  
EN vertigo   posturography   structural stability   physiotherapy  
Wydawca Jacek Doskocz
Czasopismo Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Rocznik 2008
Tom Vol. 14, nr 4
Strony 287--291
Opis fizyczny
Twórcy
autor Curzytek, M.
  • Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0)71 347 30 87, marta.curzytek@plusnet.pl
autor Mraz, M.
  • Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0)71 347 30 87
autor Mraz, M.
  • Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0)71 347 30 87
autor Gawron, W.
  • Klinika Otolaryngologiczna, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 2, 50-368 Wrocław
autor Skolimowski, T.
  • Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel. +48 (0)71 347 30 87, e-mail: marta.curzytek@plusnet.pl
Bibliografia
1. M.J. Gamiz, J.A. Lopez-Escamez: Heath-related quality of life in patients over sixty years old with benign paroxysmal positional vertigo, Gerontology, vol. 50, 2004, s. 82-86.
2. R. Swartz, P. Longwell: Treatment of vertigo, American Family Physician, vol. 71(6), 2005, s. 1115-1122.
3. B. Gurr, N. Moffat: Psychological consequences of vertigo and the effectiveness of vestibular rehabilitation for brain injury patients, Brain Injury, vol. 15, 2001, s. 387-400.
4. H.S. Cohen, K.T. Kimball: Improvements in path integration after vestibular rehabilitation, Journal of Vestibular Research, vol. 12, 2002, s. 47-51.
5. H.S. Cohen, J. Wells, K.T. Kimball, C. Owsley: Driving disability and dizziness, Journal of Safety Research, vol. 34, 2003, s. 361-369.
6. H.S. Cohen, A. Burchardt, G.W. Cronin, M.J. McGuire: Specialized knowledge and skills in adult vestibular rehabilitation for occupational therapy practice, Am. J. Occup. Ther., vol. 60(6), 2006a, s. 669-678.
7. H.S. Cohen: Disability and rehabilitation in the dizzy patient, Curr. Opin. Neurol., vol. 19(1), 2006b, s. 49-54.
8. L. Pośpiech: Rehabilitacja ruchowa zawrotów głowy i zaburzeń równowagi w praktyce lekarskiej, Otolaryngologia, vol. 1(1), 2002, s. 21-26.
9. C.D. Hall, M.C. Schubert, S.J. Herman: Prediction of fall risk reduction as measured by dynamic gait index in individuals with unilateral vestibular hypofunction, Otology & Neurology, vol. 25, 2004, s. 746-751.
10. J.W. Błaszczyk: Biomechanika kliniczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
11. L. Pośpiech: Rehabilitacja następstw uszkodzenia narządów przedsionkowych, [w:] G. Janczewski, B. Latkowski (red.): Otoneurologia, Bel. Corp. Scientific Publications, Warszawa, 1998.
12. S. Bień: Kliniczne aspekty kompensacji przedsionkowej, Biblioteczka Prospere'a Meniere'a, vol. 1(1), 1997.
13. S.J. Herdman (ed.) Vestibular rehabilitation. Philadelphia: FA Davis 1999.
14. T. Brandt: Managemant of vestibular disorders, J. Neurol., vol. 247, 2000, s. 491-499.
15. A.S.C. Kammerlind, J.K. Hakansson, M.C. Skogsberg: Effects of balance training in elderly people with nonperipheral vertigo and unsteadiness, Clinical Rehabilitation, vol. 15, 2001, s. 463-470.
16. A. Hahn, I. Sejna, K. Stoblova., A. Cocek: Visuo-vestibular biofeedback in patients with peripheral vestibular disorders, Acta Otolaryngol., suppl. vol. 545, 2001, s. 88-91.
17. S.L. Hillier, V. Hollohan: Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction (Review), Cochrane Database Syst. Rev., vol. 17(4), 2007, s. 1-44.
18. J.D. Macias, S. Massingale, R.D. Gerkin: Efficacy of vestibular rehabilitation therapy in reducing falls, Otolaryngology- -Head and Neck Surgery, vol. 133, 2005, s. 323-325.
19. F.O. Black, S.C. Pesznecker: Vestibular adaptation and rehabilitation, Curr. Opin. Otolaryngol, Head Neck Surg., vol. 11(5), 2003, s. 355-360.
20. A. Meli, G. Zimatore, C. Badaracco, E. De Angelis, D. Tufarelli: Vestibular rehabilitation and 6-month follow-up using objective and subjective measures, Acta Otolaryngol., vol. 126(3), 2006, s. 259-266.
21. D.A. Winter: Human balance and postural control during standing and walking, Gait and Posture., vol. 3, 1995, s. 193-214.
22. F.B. Horak, S.P. Moore: The effect of priori leaning on human postural respondent, Gait and Posture, vol. 1, 1993, s. 203-323.
23. J.E. Fizgerald, A. Murray, C. Elliott, J.P. Birchall: Comparison of body sway analysis techniques, Acta Otolaryngol., vol. 114, 1994, s. 115-119.
24. E. Przerwa-Tetmajer: Posturografia statyczna i dynamiczna w ocenie stanu równowagi w wybranych schorzeniach narządu przedsionkowego i ośrodkowego układu nerwowego, Praca doktorska, Wrocław 1996.
25. C.G. Danis, D.E. Krebs, K.M. Gill-Body, S. Sahrmann: Relationship between standing posture and stability, Phys. Ther., vol. 78, 1998, s. 502-517.
26. C.C. Hudson, D.E. Krebs: Frontal plane dynamic stability and coordynation in subjects with cerebellar degeneration, Exp. Brain Res., vol. 132, 2000, s. 103-113.
27. D. Kruczkowski: Zdolność równowagi ciała rzetelność pomiaru i oceny przy wykorzystaniu platformy tensometrycznej, Rocznik Naukowy AWF w Gdańsku, vol. 9, 2000.
28. M. Mraz, M. Curzytek, B. Skolimowska, M. Mraz, M. Morawska-Kochman: Fizjoterapia w zawrotach głowy badania pilotażowe, Fizjoterapia, vol. 13(2), 2005, s. 25-32.
29. M. Kuczyński, B. Ostrowska: Understanding falls in osteoporosis: The viscoelastic modeling perspective, Gait and Posture, vol. 23(1), 2006, s. 51-58.
30. M. Dozza, L. Chiari, F.B. Horak: Audio-biofeedback improves balance in patients with bilateral vestibular loss, Arch. Phys. Med. Rehabil., vol. 86, 2005, s. 1401-1403.
31. J. Olton, L. Czerwosz: Posturograf firmy Pro-Med, Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 3, 2006, s. 143-144.
32. M. Mraz, M. Curzytek, M. Mraz, W. Gawron, T. Skolimowski: Body balance in patients with systemic vertigo after rehabilitation exercise, Journal of Physiology and Pharmacology, vol. 58, suppl. 5, 2007, s. 427-436.
33. A. Stanisz: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Statystyki podstawowe, Kraków, StatSoft Polska, 2006.
34. T. Brandt: Managemant of vestibular disorders, J. Neurol., vol. 247, s. 491-499.
35. D.C. Beidel, F.B. Horak: Behavior therapy for vestibular rehabilitation, J. Ankiety Disord., vol. 15, 2000, s. 121-130.
36. A. Hafström, F. Per-Anders, K. Mikael, L. Torbjörn, M. Mans: Visual influence on postural control, with and without visual montion feedback, Acta Otolaryngol., vol. 122, 2002, s. 392-397.
37. C. Crutchfield, A. Shumway-Cook, F.B. Horak: Balance and coordination, [w:] R. Scully, M. Barnes (eds.): Physical therapy, New York, NY: Lippincott, 1989, s. 825-843.
38. S.P. Cass, D. Borello-France, J.M. Furman: Functional outcome of vestibular rehabilitation in patients with abnormal sensory-organization testing, Am. J. Otol., vol. 17, 1996, s. 581-594.
39. F.B. Horak, C. Jones-Rycewicz, F.O. Black, A. Shumway-Cook: Effects of vestibular rehabilitation on dizziness and imbalance, Otolaryngol. Head Neck Surg., vol. 106(2), 1992, s. 175-180.
40. M.B. Badke, J.A. Miedaner, T.A. Shea, C.R. Grove, G.M. Pyle: Effects of vestibular and balance rehabilitation on sensory organization and dizziness handicap, Ann. Otol. R. Rhinol. Laryngol., vol. 114, 2005, s. 48-54.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5abd11bb-8faf-47df-833a-b5273448be80
Identyfikatory