Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5a64640d-1ded-47a3-8dc2-ac13eeed2ed4

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Nowoczesne podejście do analizy petrofizycznej skał ze złóż niekonwencjonalnych

Autorzy Krakowska, P.  Puskarczyk, E.  Jędrychowski, M.  Habrat, M.  Madejski, P. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Modern approach to petrophysical analysis of unconventional reservoirs of hydrocarbones deposits
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niekonwencjonalne złoża ropy i gazu stanowią wyzwanie interpretacyjne dla petrofizyków. Dobór właściwych metod badawczych jest kluczem do szczegółowej i poprawnej interpretacji przestrzeni porowej skał niskoporowatych i niskoprzepuszczalnych. W pracy zaprezentowano wstępne wyniki rentgenowskiej nanotomografii komputerowej. Realizowany projekt ma także na celu stworzenie specjalistycznego programu do interpretacji petrofizycznej i geologicznej obrazów tomograficznych skał ze złóż niekonwencjonalnych. Opracowana metodyka znajduje także zastosowanie w analizie skał konwencjonalnych.
EN Unconventional oil and gas reservoirs are challenge for petrophysicists regarding qualitative and quantitative interpretation. Selection of appropriate research methods is the key in detailed and correct analysis of the pore space in this type of rocks. Preliminary results of rese arch are presented in the paper which comprises of the X-ray computer nanotomography results. Research also aims to create special software to interpret petrophysical and geological parameters from tomographic rock images of unconventional reservoirs. The developed methodology is also used in the analysis of conventional reservoirs.
Słowa kluczowe
PL skały   złoża niekonwencjonalne   właściwości petrofizyczne  
EN rocks   unconventional reservoirs   petrophysical properties  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 569--573
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., zdj.
Twórcy
autor Krakowska, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Puskarczyk, E.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Jędrychowski, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
autor Habrat, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geoinformatyki
autor Madejski, P.
  • EDF Polska S.A., Oddział nr 2 CUW w Krakowie
Bibliografia
[1] Dohnalik M., Jarzyna J. – Determination of reservoir properties through the use of computed X-ray microtomography – eolian sandstone examples. Geology, Geophysics & Environment 2015, vol. 41/3, pp. 223–248.
[2] Jarzyna J., Krakowska P., Puskarczyk E., Wawrzyniak-Guz K., Bielecki J., Tkocz K., Tarasiuk J., Wroński S., Dohnalik M. – X-ray computed microtomography – A useful tool for petrophysical properties determination. Computational Geoscience 2016, w druku.
[3] Krakowska P., Dohnalik M., Jarzyna J., Wawrzyniak-Guz K. – Computed X-ray microtomography as the useful tool in petrophysics: A case study of tight carbonates Modryn formation from Poland. Journal of Natural Gas Science and Engineering 2016, vol. 31, pp. 67–75.
[4] Poprawa P., Kiersnowski H. – Perspektywy poszukiwań złóż gazu ziemnego w skałach ilastych (shale gas) oraz gazu ziemnego zamkniętego (tight gas) w Polsce. Biuletyn PIG 2008, vol. 429, ss. 145–152.
[5] Poprawa P. – Shale gas potential of the Lower Palaeozoic complex in the Baltic and Lublin-Podlasie basin (Poland). Przegląd Geologiczny 2010, vol. 58, ss. 226–249.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5a64640d-1ded-47a3-8dc2-ac13eeed2ed4
Identyfikatory