Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5a4766d8-95b2-4145-8044-c4142aa14c23

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Autorzy Konecka, S.  Stajniak, M.  Szopik-Depczyńska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The supply chain security
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano wyniki przeglądu literatury identyfikującego typy łańcuchów dostaw i główne niebezpieczeństwa dla realizacji procesów transportowych. Przedstawiono również wyniki pilotażowych badań empirycznych dotyczące oceny poziomu prawdopodobieństwa i skutków zidentyfikowanych zagrożeń.
EN The article presents the results of a literature review identifying the types of supply chains and the main danger to the realization of transport processes. It also presents the results of a pilot study on the empirical assessment of the level of probability and impact of identified threats.
Słowa kluczowe
PL łańcuch dostaw   procesy transportowe   bezpieczeństwo dostaw  
EN supply chain   transport processes   security of supply  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 159--163
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab.
Twórcy
autor Konecka, S.
autor Stajniak, M.
autor Szopik-Depczyńska, K.
Bibliografia
1. Boin, A., Kelle, P., Whybark, D.C., Resilient Supply Chains for Extreme Situations: Outlining a New Field of Study, International Journal of Production Economics, vol. 126, no. 1, 2010.
2. Christopher, M., Peck, H., Bulding the Resilient Supply Chain, International Journal of Logistics Management, vol. 15, no. 2, 2004.
3. Cieśla M., Turoń K., Zarządzanie ryzykiem w procesach transportu kontenerów w oparciu o metodę mapy ryzyka i metodę matematyczną, w: Jadczak R., Ledziak P. (red.), Zarządzanie ryzykiem w logistyce i finansach, Łódź 2016.
4. Cyganik J., 2014, Ryzyko w transporcie drogowym - źródła i wielkość szkód, [online] http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/297-artykulydrukowane/4507-artykul (dostęp: 20.11.2015).
5. DHL Insighton:Report: Risk&Resilience, Deutsche Post AG, Bonn 2015.
6. Fiksel, J., Designing Resilient, Sustainable Systems, Environmental Science and Technology, vol. 37, no. 23, 2003.
7. Hendricks, K.B., Singhal, V.R., Supply Chain Disruption and Corporate Performance w: Gurnani, H., Mehrotra, A., Ray, S. (eds.), Supply Chain Disruption: Theory and Practice of Managing Risk, Springer-Verlang, London 2012.
8. Ignaszewski R., Zasady bezpiecznego transportu towarów wysokiej wartości w porównaniu z wymaganiami klientów oraz normami międzynarodowymi, prezentacja wykład dla WSL, 2015.
9. Ivanov, D., Sokolov, B., Kaeschel, J., A Multi-Structural Framework for Adaptive Supply Chain Planning and Operations Control with Structure Dynamics Considerations, European Journal of Operational Research, vol. 200, iss. 2, 2010.
10. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., Simchi-Levi, E., Desinging and Managing the Supply Chain. Concepts, Strategies and Case Studies, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 2003.
11. Stajniak M., Konecka S., Kształtowanie cen usług transportowych z perspektywy operatora logistycznego. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2016, nr 6.
12. Świerczek, A., Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. 2012.
13. Szymczak M., Elastyczność, wrażliwość i odporność jako cechy adaptacyjnych łańcuchów [w:] STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA, vol. 3, no. 6, 2015.
14. Szymonik A., Bielecki M., Bezpieczeństwo systemu logistycznego w nowoczesnym zarządzaniu, Difin, Warszawa 2015.
15. Waters, D., Supply Chain Risk Management. Vulnerability and Resilience in Logistics, Kogan Page Limited, London-Philadelphia 2007.
16. Wieland, A., Wallenburg, C.M., The Influence of Relational Competencies on Supply Chain Resilience: a Relational View, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 43, no. 4, 2013.
17. Wolden M. et al., The effectiveness of COBIT 5 Information Security Framework for reducing Cyber Attacks on Supply Chain Management System, IFAC-PapersOnLine 48-3, 2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5a4766d8-95b2-4145-8044-c4142aa14c23
Identyfikatory