Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5a28c48d-858c-4ac2-bb99-305fb81666dd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Produktywność biogazowa prosa rózgowatego przy wykorzystaniu metody ługowania substratów

Autorzy Adamski, M.  Pronobis, Ł.  Dworecki, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Biogas productivity of the switchgrass at using the method of alkali convertion of substrates
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Proso rózgowate jest szeroko propagowaną rośliną energetyczną wykorzystywaną pierwotnie w procesie spalania biomasy. W artykule omówiono wpływ wstępnego przetwarzania prosa rózgowatego zasadą sodową na produktywność biogazową i dynamikę produkcji. Celem przeprowadzonych badań było określenie wzrostu produktywności biogazowej przy obniżonym poziomie stężenia ługu w szczepionej próbce. Badania wykazały poprawę dynamiki procesu (produktywność chwilowa) oraz zauważalny wzrost produkcji biogazu (o 11%).
EN The switchgrass is a widely propagated energy plant used originally in the process of consuming biomass. In the article an influence of the pretreatment of the millet was discussed switchgrass with alkali (NaOH) to the biogas productivity and production dynamics. Determining the increase in the biogas productivity by the lowered level of the concentration of alkali was an aim of conducted examinations. Examinations showed the improvement in dynamics of the process (momentary productivity) and noticeable rise in the total biogas production (by the 11%).
Słowa kluczowe
PL produktywność biogazowa   proso rózgowate   biogaz   ługowanie  
EN biogas productivity   switchgrass   biogas   alkali pretreatment  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 94--97
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Adamski, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
autor Pronobis, Ł.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
autor Dworecki, Z.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
Bibliografia
[1] Adamski M., Dach J., Pilarski K., Kowalik I., Wachowiak P.: The Efficiency of Biogas Production from Maize Silage and Cellulose Waste Mixed with Slurry or Distillery Stillage. XXXIII CIOSTA - CIGR V Conference 2009, Reggio Calabria “Technology and management to ensure sustainable agriculture, agro-systems, forestry and safety” 17-19 June 2009.
[2] Ahn H. K., Smith M. C., Kondrad S. L., & J. W. White J.W.: Evaluation of Biogas Production Potential by Dry Anaerobic Digestion of Switchgrass-Animal Manure Mixtures. Appl Biochem Biotechnol, 2010,(160).
[3] Bullard M., Metcalfe P.: Estimating the energy requirements and CO2 emissions from production of the perennial grasses miscanthus, switchgrass and reed canary grass. ADAS Consulting Ltd., 2001.
[4] DIN 38414 S 8. Niemiecka znormalizowana metoda badań wody, ścieków i osadów. Osady i sedymenty (grupa S). Określenie charakterystyki fermentacji (S. 8). DIN Deutches Institut fur Normung e. V., Berlin, 2012.
[5] Döhler H. (red.): KTBL 2009: Faustzahlen Biogas. 2. Auflage. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL), Darmstadt, Schauermanndruck GmbH, Gernsheim, 2009.
[6] Eder B., Schulz H. 2007: Biogas Praxis. Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele, Wirtschaftlichkeit. Verlag Ökobuch Magnum, 2007.
[7] Gorisch U., Helm M. 2006: Biogasanlagen. Eugen Ulmer KG, Stuttgard (Hohenheim), 2006.
[8] Greenfield S. B, Smith D.: Diurnal variations of nonstructural carbohydrates in the individual parts of switchgrass shoots at anthesis. Journal of Range Management, 1974, 27(6).
[9] Hu, Z. H., Wang, Y. F., Wen, Z. Y.: 2008. Alkali (NaOH) pretreatment of switchgrass by radio frequency-based dielectric heating. Appl. Biochem. Biotechnol, 2008, (148).
[10] KTBL 2009: Schwachstellen an Biogasanlagen versteht und vermeiden. KTBL- Heft 84. 2. uberarbeitete Auflage. KTBL e. V. Darmstadt, 2009.
[11] Lemus R., Brummer E. C., Moore K. J., Molstad N. E., Burras C. L., Barker M. F.: Biomass yield and quality of 20 switchgrass populations in southern Iowa USA. Biomass and Bioenergy, 2002, 23(6).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5a28c48d-858c-4ac2-bb99-305fb81666dd
Identyfikatory