Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-59fde01a-bb51-4249-b09d-969d49547bb2

Czasopismo

Elektroinstalator

Tytuł artykułu

Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

Autorzy Ruszel, Ireneusz 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności. Korzystamy z niej praktycznie we wszystkich dziedzinach naszego życia. Staliśmy się zależni od elektryczności, a jednocześnie tak dalece przywykliśmy do niej, że rzadko o niej myślimy. Nie powinniśmy jednak zapominać, że mamy do czynienia z potencjalnie niebezpieczną postacią energii, która jest dla nas niewidzialna i niesłyszalna. Gdy ją odczujemy, może już być za późno.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo pracy   urządzenie elektroenergetyczne   energia  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Elektroinstalator
Rocznik 2019
Tom nr 6
Strony 38--41
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab.
Twórcy
autor Ruszel, Ireneusz
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502).
[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059).
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).
[4] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380. z późn. zm.).
[5] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1125).
[6] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1645).
[7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. zm.
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492).
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
[10] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996 r., nr 62, poz. 287).
[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
[12] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-59fde01a-bb51-4249-b09d-969d49547bb2
Identyfikatory