Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-59e3538f-ed9f-4f67-9d71-7eb39678d57f

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Electrochemical characterization of La2Ni9CoAlx (x = 0.2, 0.3 or 0.4) hydrogen storage materials

Autorzy Giza, K.  Drulis, H.  Bala, H.  Adamczyk, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Elektrochemiczna charakterystyka materiałów wodorochłonnych La2Ni9CoAlx (x = 0,2; 0,3 lub 0,4)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The hydrogenation properties of La2Ni9CoAlx (x = 0.2, 0.3 and 0.4) non-stoichiometric alloys, in terms of their discharge capacity, the H2O/H2 exchange current density, hydrogen diffusivity and high rate dischargeability have been studied. The electrochemical tests have been carried out using chronopotentiometric and chronoamperometric methods. Electrochemical hydrogenation experiments at –185/+185 mA·g-1charge/discharge rates revealed the discharge capacities of 329÷339 mA·h·g-1for the tested electrodes. Increase of aluminium addition in the tested alloys results in decrease of exchange current density and confines hydrogen diffusivity. The high rate dischargeability (HRD) of La2Ni9CoAl0.2 alloy electrode at 1000 mA·g-1reaches 80% of maximum value and is distinctly higher than these of La2Ni9CoAl0.3 and La2Ni9CoAl0.4 alloy electrodes, respectively.
PL Badano zdolności pochłaniania wodoru przez niestechiometryczne stopy La2Ni9CoAlx (x = 0,2, 0,3 lub 0.4) pod kątem pojemności rozładowania, gęstości prądu wymiany układu H2O/H2, dyfuzyjności wodoru i odporności na rozładowanie wysokoprądowe. Testy elektrochemiczne wykonano metodami chronopotencjometryczną i chronoamperometryczną. Pomiary elektrochemicznego ładowania/rozładowania przeprowadzono stosując szybkości ładowania/ rozładowania równe –185/+185 mA·g-1. Badane elektrody wykazywały pojemności rozładowania w zakresie 329÷339 mA·h·g-1. Wzrost zawartości aluminium w badanych stopach prowadzi do spadku gęstości prądu wymiany i do ograniczenia dyfuzyjności wodoru. Rozładowywalność wysokoprądowa (HRD) elektrody La2Ni9CoAl0.2 osiąga 80% wartości maksymalnej przy szybkości 1000 mA·g-1i jest wyraźnie większa, niż dla elektrod na bazie stopów La2Ni9CoAl0.3 i La2Ni9CoAl0.4.
Słowa kluczowe
PL stop magazynujący wodór   pojemność rozładowania   gęstość prądu wymiany   rozładowywalność wysokoprądowa   dyfuzyjność wodoru  
EN hydrogen storage alloys   discharge capacity   exchange current density   high rate dischargeability   hydrogen diffusivity  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2015
Tom nr 7
Strony 258--260
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., wykr.
Twórcy
autor Giza, K.
  • Czestochowa University of Technology, Dept. Chemistry, Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Częstochowa, Poland, giza@wip.pcz.pl
autor Drulis, H.
  • Trzebiatowski Institute of Low Temperatures and Structure Research PAS, Wrocław, Poland
autor Bala, H.
  • Czestochowa University of Technology, Dept. Chemistry, Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Częstochowa, Poland
autor Adamczyk, L.
  • Czestochowa University of Technology, Dept. Chemistry, Faculty of Production Engineering and Materials Technology, Częstochowa, Poland, adamczyk@wip.pcz.pl
Bibliografia
1. P.H.L. Notten, R.E.F. Einerhand, J.L.C. Daams, J. Alloys Comp. 210 1-2 (1994) 221.
2. P.H.L. Notten, R.E.F. Einerhand, J.L.C Daams, J. Alloys Comp. 231 1-2 (1995) 604.
3. J.J.G. Willems, Philips J Res. 39 1 (1984) 1.
4. K. Oguro, I Uehara, S. Fujitani, I. Yonezu, K. Nishimura, K. Sato, Y. Nakamura, C. Inazumi, J. Alloys Comp. 268 1-2 (1998) 207.
5. J. Liu, Y. Yang, P. Yu, Y. Li, H. Shao, J. Power Sources 161 2 (2006) 1435.
6. K. Giza, W. Iwasieczko, V.V. Pavlyuk, H. Bala, H. Drulis, L. Adamczyk, J. Alloys Comp. 429 1-2 (2007) 352.
7. J.W. Oh, C.Y. Kim, K.S. Nahm, K.S. Sim, J. Alloys Comp. 278 1-2 (1998) 270.
8. H. Drulis, A. Hackemer, P. Głuchowski, K. Giza, L. Adamczyk, H. Bala, Int. J. Hydrogen Energy 39 5 (2014) 2423.
9. K. Giza, Intermetallics 34 (2013) 128.
10. K. Bordolińska, M. Dymek, H. Bala, H. Drulis, Ochr. przed Korozją 57 (2014) 116.
11. H. Bala, M. Dymek, L. Adamczyk, K. Giza, H. Drulis, J. Solid State Electrochem. 18 (2014) 3039.
12. C. Khaldi, S. Boussami, B.B. Rejeb, H. Mathlouthi, J. Lamloumi, Mater. Sci. Eng. B 175 (2010) 22.
13. N. Cui, J.L. Luo, Electrochem. Acta 44 (1998) 711.
14. W. Zhang, M.P. Sridhar Kumar, S. Srinivasan, H.J. Ploehn, J. Electrochem. Soc. 142 9 (1995) 2935.
15. L. Adamczyk, K. Giza, H. Bala, H. Drulis, Ochr. przed Korozją 55 (2012) 473.
16. G. Zheng, B.N. Popov, R.E. White, J. Electrochem. Soc. 142 (1995) 2695.
17. F. Zhang, Y. Luo, J. Chen, R. Yan, L. Kang, J. Chen, J. Power Sources 150 (2005) 247.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-59e3538f-ed9f-4f67-9d71-7eb39678d57f
Identyfikatory
DOI 10.15199/40.2015.7.3