Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-59df56c0-050a-42ba-a212-09eb03fce875

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Wpływ sposobu łączenia dwuosiowych wagonów towarowych na zużycie kół i szyn w ruchu pociągu po torze zakrzywionym

Autorzy Matej, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Influence of connection method of two-axle freight wagons on wear in the wheel rail contact
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczące zużycia kół i szyn w składzie dwuosiowych wagonów towarowych poruszających się po torze zakrzywionym o małym promieniu łuku. Analizowano wpływ sposobu połączenia wagonów oraz rodzaju zawieszenia na poziom zużycia kół i szyn. Do obliczeń wykorzystano specjalistyczny program AdamsRail, przeznaczony do badania dynamiki pojazdów szynowych. Pozwoliło to uwzględnić model kontaktu kół z szynami zbudowany na bazie nieliniowej teorii toczenia opracowanej przez Kalkera, jak również nieliniowe właściwości zawieszenia i elementów łączących wagony. Wykazano, że zużycie kół i szyn na pełnym łuku toru kolejowego w sposób istotny zależy od rodzaju zawieszenia. Zdecydowanie mniejszy wpływ na zużycie ma sposób łączenia wagonów. Ustalono jednocześnie, że bezpośrednią przyczyną zwiększonego poziomu zużycia kół i szyn jest zbyt małe tłumienie drgań zawieszenia, przede wszystkim w kierunku poprzecznym do osi toru kolejowego.
EN The article presents the results of simulation of wear on wheels and rails in a two-axle, connected freight wagons moving on the curved track. The influence of connection methods of wagons and type of suspension on the wear of wheels and rails was analized. For the calculations specialized program AdamsRail was used as a appropriate to dynamics studies of rail vehicles. The non-linear wheel-rail contact based on the non-linear Kalter theory, as well as non-linear suspension characteristics and components were taken into account. It has been demonstrated that the wear of the wheels and rails on curved railway track in a material manner depends on the type of suspension. Much less impact on the wheel-rail wear is a way of linking wagons. At the same time, it was found that direct cause of increased level of wear of wheels and rails is insufficiently large damping of the suspension in the lateral direction according to the track center rail.
Słowa kluczowe
PL wagon dwuosiowy   zużycie szyn   tor zakrzywiony  
EN wheel-rail   two-axle freight wagon   rail vehicle   non-linear Kalter theory  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 7162--7170
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr., pełny tekst na CD3
Twórcy
autor Matej, J.
  • Politechnika Warszawska, Instytut Pojazdów, 02-524 Warszawa, ul. L. Narbutta 84, jmt@simr.pw.edu.pl
Bibliografia
1. Enblom, R., Deterioration mechanisms in the wheel-rail interface with focus on wear prediction: a literature review. Vehicle System Dynamics (2009), 47(6), pp. 661-700.
2. Jönsson P.: Modelling and laboratory investigations on freight wagon link suspensions, with respect to vehicle-track dynamic interaction, Ph.D. thesis, Stockholm, Sweden, 2004.
3. Kalker, J. J. Three-dimensional elastic bodies in rolling contact. Dordrecht /Boston/London, Kluwer Academic Publishers, 1990.
4. Matej J., Piotrowski J., Seńko J.: Analysis of ride dynamics of L02A Car Wagon unit based on numerical simulations. Internal Report, Warsaw, September 2010.
5. Matej, J.: Modelowanie oraz symulacyjne badania wagonów bimodalnych w kategoriach zagrożenia wykolejeniem. Prace Naukowe, Mechanika, z. 234. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
6. Piotrowski J.: Model of the UIC link suspension for freight wagons. Archive of Applied Mechanics, 73 (2003), pp. 517-532.
7. Piotrowski J.: Dynamika pojazdu szynowego z tłumieniem ciernym w ruchu po łuku. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 1(60)/2006, str. 207-216.
8. Wheel–rail element. Reference guide, ADAMS RAIL users manual. 2005 (MSC Software).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-59df56c0-050a-42ba-a212-09eb03fce875
Identyfikatory