Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-59bfc8f7-f3f5-4ad3-9eb2-b35c0c67fc39

Czasopismo

Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Tytuł artykułu

The role of microfillers in shaping the sulphur concrete performance

Autorzy Ciak, N.  Jankowski, D.  Ciak, M. J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents the research results of sulphur concrete - the material that is created at high temperature as a mixture of a sulphur binder with aggregate and microfillers. While it has very interesting properties, it is not as appreciated as it should be. The aim of this paper is also to encourage a deeper insight into the presented material, and the use of its hidden potential. Sulphur concrete is not new a product of modern technology - it has been known for decades, but new applications are still being found. The paper focuses mostly on the impact of the microfillers used on some properties of the concrete. In the research, the microfillers used were: fly ash, microsilica and zeolite. The article presents the microfillers’ influence on the growing kinetics of compressive and flexural strength and the effects of abrasion on the sulphur concrete. The lab tests were carried out after 3, 7 and 28 days. The most noticeable was the positive influence of the fly ash on concrete performance. The microfillers that influenced the material’s microstructure were also presented.
Słowa kluczowe
EN sulphur concrete   fly ash   microsilica   zeolite   compressive strength   tensile strength   abrasion  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Czasopismo Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Rocznik 2015
Tom nr 18(3)
Strony 171--178
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab., wykr., zdj.
Twórcy
autor Ciak, N.
  • The Chair of Building Construction and Building Physics, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, n.ciak@uwm.edu.pl
autor Jankowski, D.
  • Faculty of Technical Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
autor Ciak, M. J.
  • The Chair of Engineering Materials and Building Processes, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Bibliografia
CIAK N. 2007. Chimiczeskaja i mikrobiologiczeskaja stojkost’ betonov, modificirovannych sieroj. Diss.: 05.23.05 (rus.) Simferopol, p. 191.
CIAK N., HARASYMIUK J. 2013. Sulphur concrete’s technology and its application to the building industry, Technical Sciences 16(4): 323-331.
CZARNECKI L., WYSOKIŃSKI L. 1994. Beton siarkowy - nowy materiał konstrukcyjny w budownictwie morskim. Inżynieria Morska i Geotechnika, 5: 262-266.
DRIVER K. 2012. Quantification Methodology for the Use of Sulphur Concrete in Precast Applications. Leading Carbon Ltd. and Shel, p. 33.
FARAŃSKI R. J. 1999. Tworzywa siarkobetonowe. Materiały Budowlane, 6: 78.
JANKOWSKI D. 2014. Wpływ rodzaju mikrowypełniacza na właściwości betonu siarkowego. Praca dyplomowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Technicznych, Olsztyn, s. 61.
KUŚ M., ROGALA S. 2004. Zastosowanie przemysłowe siarkobetonu. Magazyn Autostrady, 3: 42-44.
MALHOTRA V.M. 1979. Sulphur Concrete and Sulphur Infiltrated Concrete. Properties, Applications and Limitations. Canada Centre for Mineral and Energy Technology, Mineral Sciences in Ottawa, Ont. Canmet Report, 79-28: 26.
ORŁOWSKI J. 1992. Betony, modyficirovannyje sieroj. Diss.: 05.23.05, (rus.), Charkov, HGTUSA, p. 529.
PN EN 14157; Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie.
PN EN 196-1; Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-84/B-04111; Badanie materiałów kamiennych - Ścieralność na tarczy Bohme’go.
PN-EN 1097-3; Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.
PN-EN 12390-1; Badania betonu. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badań i form.
PN-EN 450; Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości.
VROOM H.A., LOOW E.R., WARD A.M. 1974. Sulphur Concrete - A new construction material, PCI Journal, 19(1): 86-95
ŻARKIEWICZ B.M. 1996. Siarka ratuje Czarnobyl. Business Forum, Informacyjny Miesięcznik Gospodarczy, 1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-59bfc8f7-f3f5-4ad3-9eb2-b35c0c67fc39
Identyfikatory