Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-59615a15-8fc4-407a-b046-acfaec205d86

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

Konsekwencje oddziaływania warunków pożaru na młody beton wysokowartościowy

Autorzy Tomaszewski, M.  Kuś, A.  Jackiewicz-Rek, W.  Drzymała, T. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN Consequences of fire impact on the young high-grade concrete
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych 28-dniowego betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury 300, 450 i 600 °C, które porównano z cechami betonu w temperaturze 20 °C. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na dokonanie oceny zmian właściwości betonów wysokowartościowych narażonych na oddziaływanie wysokiej temperatury oraz przydatności projektowanych betonów do konstrukcji inżynierskich.
EN In this paper the results of studies of physicalmechanical properties of 28-days high-grade concrete with polypropylene addition exposed to high temperatures of 300°C, 450°C and 600°C are shown. The properties have been compared with concrete properties at 20°C. The analysis of the obtained results and studies enabled to evaluate changes in properties of highgrade concrete subject to impact of high temperatures and to assess the suitability of the proposed concrete in engineering structures.
Słowa kluczowe
PL beton wysokowartościowy   beton zbrojony włóknami   włókno polipropylenowe   warunki pożarowe   oddziaływanie termiczne   wytrzymałość mechaniczna   odporność termiczna   budowla inżynierska  
EN high performance concrete   fibre reinforced concrete   polypropylene fibre   fire conditions   thermal impact   mechanical strength   thermal resistance   engineering construction  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2014
Tom nr 10
Strony 45--47
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il., tab.
Twórcy
autor Tomaszewski, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
autor Kuś, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
autor Jackiewicz-Rek, W.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
autor Drzymała, T.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego
Bibliografia
[1] Kuś A., Tomaszewski M., Jackiewicz-Rek W., Drzymała T., Wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na właściwości napowietrzonych betonów wysokowartościowych, Dni Betonu, Wisła, 2014, artykuł po recenzji, przewidziany do druku.
[2] Kowalski R., Obliczeniowa ocena nośności zginanych elementów żelbetowych w sytuacji pożaru, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008.
[3] Abramowicz M., Drzymała T., Kowalski R., Praktyczne aspekty wpływu wysokiej temperatury na beton oraz fibrobeton z dodatkiem włókien polipropylenowych, Dni Betonu, Wisła, 2012.
[4] Hager I., Tracz T., Wpływ wysokiej temperatury na wybrane właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych, Dni Betonu, Wisła, 2008.
[5] Pliya P., Beaucour A-L., Noumowé A., Contribution of cocktail of polypropylene and steel fibres in improving the behaviour of high strength concrete subjected to high temperature, Construction and Building Materials, 25/2011.
[6] Poon C-S., Azhar S., Anson M., Wong Y-L., Comparison of the strength and durability performace of normal- and high-strength pozzolanic concretes at elevated temperatures, Cement and Concrete Research 31/2001.
[7] Ling T-C., Poon C-S., Kou S-C., Influence of recycled glass content and curing conditions on the properties of sel-compacting concrete after exposure to elevated temperatures, Cement and Concrete Composites, 34/2012.
[8] Husem M., The effects of high temperature on compressive and flexural strengths of ordinary and high-performance concrete, Fire Safety Journal, 41/2006.
[9] Biolzi L., Cattaneo S., Rosati G., Evaluating residual properties of thermally damaged concrete, Cement & Concrete Composites, 30/2008.
[10] Saad A., Abo-El-Enein S. A., Hanna G. B., Kotkata M. F., Effect of temperature on physical and mechanical properties of concrete containing silica fume, Cement. and Concrete Research, Vol. 26, No. 5, 1996.
[11] Chen B., Li C., Chen L., Experimental study of mechanical properties of normal-strength concrete exposed to high temperatures at an early age, Fire Safety Journal 44/2009.
[12] ISO 834, Fire resistance test elements of building construction. International Standard, Geneva, 1985.
[13] PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010P, Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
[14] PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[15] PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010P, Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
[16] Behnood A., Ghandehari M., Comparison of compressive and splitting tensile strength of high-strength concrete with and without polypropylene fibers heated to high temperatures, Fire Safety Journal, 44/2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-59615a15-8fc4-407a-b046-acfaec205d86
Identyfikatory