Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5950fa63-d257-43ae-a54c-43ec24dcd80e

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Tytuł artykułu

Efektywne przewodnictwo upakowanych złóż w modelach hiperbolicznym i parabolicznym

Autorzy Polesek-Karczewska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effective thermal conductivity of packed beds in hyperbolic and parabolic models
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono zagadnienie nieustalonej wymiany ciepła w upakowanych złożach kul jednakowych średnic. Zaprezentowano rezultaty pomiarów dotyczących wymiany ciała w złożach nagrzewanych jednostronnie ze źródła o dużej mocy zapewniającego strumień cięła o stałej gęstości oraz nagrzewanych płytą o zmiennej w czasie temperaturze. Podjęto próbę opisu rozważanego zagadnienia w oparciu o modele paraboliczny i hiperboliczny, w tym przy zastosowaniu drugiego z modeli rozważono dwa przypadki warunków brzegowych odpowiadających przeprowadzonym eksperymentom. Rezultaty uzyskane z obliczeń teoretyczno-numerycznych porównano z wynikami otrzymanymi na drodze eksperymentu własnego, co pozwoliło na rozwiązanie zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, polegającego na wyłączeniu między innymi efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła badanych złóż kul. Analiza zagadnienia nieustalonej wymiany ciepła w badanych złożach w kategoriach rozwiązania modelu hiperbolicznego przy różnych warunkach brzegowych pozwoliła stwierdzić istotny wpływ mechanizmu radiacyjnej wymiany ciepła, zwłaszcza w początkowej fazie nagrzewania złóż. Niniejsza praca oparta jest na rozprawie doktorskiej autorki.
EN The problem of transient heat transfer in packed bed of spheres of equal diameters has been investigated in this work. Experimental results of research on heat transfer in packed bed layer heated on one side by the high power source that ensures heat flux of constant density and heated by a heating plate of time-dependent temperature. The trial to describe considered problem on the basis of parabolic and hyperbolic models has been conducted. In case of the second mentioned model two different types of boundary conditions simulating the experiments has been taken into consideration. Results of theoretical numerical calculation have been compared with the collected experimental results. This comparison enabled to solve the inverse problem of heat conduction to determine the effective thermal conductivity of investigated packed beds of spheres. The analysis of transient heat transfer in packed beds on the basis of hyperbolic model for different boundary conditions 1ed to state the considerable effect of the mechanism of radiation particularly in the initial phase of heating, on the process of heat transfer in such media.
Słowa kluczowe
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
Rocznik 2000
Tom nr 508/1467
Strony 1--25
Opis fizyczny
Twórcy
autor Polesek-Karczewska, S.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5950fa63-d257-43ae-a54c-43ec24dcd80e
Identyfikatory