PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The impact of regional EU policy on the subregion as an entrepreneurial ecosystem

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ polityki regionalnej UE na rzecz podregionu jako ekosystemu przedsiębiorczego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Reducing disproportions between the level of development of particular regions and an effort to control the regional development process have become the key challenges of EU regional policy. From the point of view of local development, which determines conditions for an enterprise’s environment and the general social needs satisfied using local resources, it is specifically important to analyse particular subregions. In this thesis the author makes an attempt at approaching regional development from the point of view of activities undertaken within the scope of regional policies related to selected regional development factors. The author presents an analysis of selected programme documents as well as their impact on executing development policies. Furthermore, the author presents selected results of research conducted in local government units in the Leszno subregion in the context of prodevelopment activities undertaken at lower levels of public administration.
PL
Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy poziomem rozwoju poszczególnych regionów oraz cel kontroli procesu rozwoju regionalnego stały się najważniejszymi wyzwaniami polityki regionalnej UE. Z punktu widzenia rozwoju lokalnego, który określa warunki otoczenia przedsiębiorstwa i ogólne potrzeby społeczne z wykorzystaniem lokalnych zasobów, jest szczególnie ważne, aby analizować poszczególne podregiony. Autorka podejmuje próbę rozwoju regionalnego z punktu widzenia działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej w odniesieniu do wybranych czynników rozwoju regionalnego. Autorka przedstawia analizę wybranych dokumentów programowych, a także ich wpływ na realizację polityki rozwoju. Ponadto autorka przedstawia w pracy wybrane wyniki badań przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w podregionie leszczyńskim w kontekście działań prorozwojowych podejmowanych na niższych szczeblach administracji publicznej.
Rocznik
Tom
Strony
135--145
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
 • Doctoral student at Poznan University of Technology, Faculty of Engineering Management
Bibliografia
 • [1] Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji europejskiej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM 2008.
 • [2] Gaustella G., Timpano F., Spillovers Diffusion and Regional Convergence: A Gravity Approach. Regional Science Inquiry Journal, 2010, II(2), p. 71-82.
 • [3] Gralak A., Rozwój regionalny – zagadnienia ogólne, Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2006.
 • [4] Grosse T.G., Cele i zasady polityki regionalnej państwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych 2009.
 • [5] Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 2001, no. 1(5), p. 5-24.
 • [6] Nowakowska A., Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego, [in:] Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., (Ed.), 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa, CeDeWu Sp. z o.o. 2007.
 • [7] OECD, Entrepreneurial Ecosystem and Growth Oriented Entrepreneurship, Paris, OECD LEED programme 2014.
 • [8] Pastuszka S., Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Warszawa, Difin 2012.
 • [9] Szlachta J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, tom CV, Warszawa, PWN 1999.
 • [10] Szlachta J., Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego, w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej, [in:] Kołczyński M., Żuber P. (Ed.), 2011, Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2011.
 • [11] Vanthillo T., Verhetsel A., Paradigm change in regional policy: towards smart specialisation? Lessons from Flanders (Belgium). Belgeo 1-2 (2012) (http://belgeo.revues. org/7083).
 • [12] Art. 10, Dz. U. nr 227/2006, poz. 1658, s. 11312.
 • [13] OJEU L 291/13 21 October 2006.
 • [14] Dz. U. nr 227/2006, poz. 1658.
 • [15] Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2010.
 • [16] Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2009.
 • [17] Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Poznań, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 2012.
 • [18] http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dokumenty/wytyczneunijne/Strony/glowna.aspx (22.09.2014).
 • [19] http://ec.europa.eu/regional_policy/how/principles/index_pl.cfm (23.09.2014).
 • [20] http://www.ofal.leszno.pl/index.php/homepage (19.05.2015).
 • [21] http://ofal.leszno.pl/galeria/image/Strategia_gospodarcza.pdf (20.05.2015).
 • [22] http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wstepdofunduszyeuropejskich/strony/celepolitykispojnosci.aspx (22.09.2014).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5949fe9a-0b42-4538-93fe-08a3709892a8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.