Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-591d563b-8cd4-4989-b294-edeabd3e9445

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Nowoczesne metody transportu paliw stałych w automatycznych kotłach małej mocy

Autorzy Urbaniak, R.  Judt, W.  Nygard, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modern methods for transportation of solid fuel in automatic small boilers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowoczesne kotły małej mocy na paliwa stałe wyposażone w automatyczne układy doprowadzania paliwa do komory paleniskowej, stają się w dzisiejszych czasach rozwiązaniem coraz powszechniej stosowanym. Precyzyjne dawkowanie ilości dostarczanego paliwa, gwarantuje zarówno ekonomikę procesu spalania jak i spełnienie kryteriów emisyjnych określonych w normie PN-EN 303-5:2012. Autorzy artykułu przedstawili najnowsze rozwiązania konstrukcyjne krajowych producentów kotłów spełniających kryteria klasy 5, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości regulacyjnych charakteryzujących poszczególne konstrukcje.
EN Modern low power solid fuel boilers equipped with automatic fuel supply systems into the combustion chamber are becoming increasingly popular today. The precise dosage of the fuel supplied guarantees both the economy of the combustion process and the fulfillment of the emission criteria set out in PN-EN 303-5:2012. The authors present the latest construction solutions of domestic boiler manufacturers meeting the criteria of class 5, with particular emphasis on regulatory capabilities characterizing individual constructions.
Słowa kluczowe
PL paliwo stałe   kotły   palnik  
EN solid fuel   boiler   burner  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 646--650, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Urbaniak, R.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Techniki Cieplnej
autor Judt, W.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Techniki Cieplnej
autor Nygard, A.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Techniki Cieplnej
Bibliografia
1. Bartoszewicz J., Urbaniak R., Bogusławski L., Deflektor kotła centralnego ogrzewania na paliwa stałe z układem dostarczania powietrza, Patent nr 222726 z 10.09.2015
2. Norma PN EN 303-5, „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, PKN
3. Norma EN 303-5:2012, Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.
4. Palnik retortowy. www.kotly-witkowski.pl [Dostęp: 05.08.2016]
5. Palnik rynnowy. www.kotly-witkowski.pl [Dostęp: 05.08.2016]
6. Palnik rynnowy, żeliwny www.instsani.webd.pl/kotlybio.htm [Dostęp: 12.06.2017]
7. Palnik wrzutkowy, www.instsani.webd.pl/cieplo.htm [Dostęp: 12.06.2017]
8. Pancerpol, Instrukcja eksploatacji i obsługi podajnika paliwa stałego typu PPSM z możliwością spalania miałów, 2010.
9. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe
11. Urbaniak R., Bartoszewicz J., Bogusławski L., Ruchomy deflektor kotła na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa, Patent nr. 224811 z 19.07.2016
12. Zawistowski J., Kotły z podajnikiem, Zawijan.wordpress.com [Dostęp: 10.11.2012]
13. Kowalczyk-Juśko A., Sławińska M., Analiza efektów ekonomicznych i ekologicznych spalania drewna w kotłowniach przydomowych, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2012, nr 10.
14. Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Słowik T., Badania energetyczne kotła przy spalaniu peletów ze ślazowca pensylwańskiego, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2011, nr 10.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-591d563b-8cd4-4989-b294-edeabd3e9445
Identyfikatory