Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-591a8392-137d-4200-9873-0a30e37268f1

Czasopismo

Cement Wapno Beton

Tytuł artykułu

Wpływ kształtu włókien na właściwości mechaniczne betonu samozagęszczającego się ze zbrojeniem rozproszonym

Autorzy Pająk, M.  Ponikiewski, T. 
Treść / Zawartość http://www.cementwapnobeton.pl/
Warianty tytułu
EN Effect of the shape of steel fibers on the mechanical properties of reinforced self-compacting concrete
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Badano wpływ kształtu włókien stalowych, o zbliżonej smukłości, na mechaniczne właściwości samozagęszczającego się betonu, z dodatkiem tych włókien (0,5%). Uzyskane rezultaty wykazały, że maksymalne obciążenie jakie mogły przenosić beleczki betonowe nie zależy od kształtu włókien stalowych. Nie stwierdzono także znaczniejszych zmian wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu w zakresie proporcjonalności naprężenie-odkształcenie, przy zmianie kształtu włókien. Natomiast, znaleziono duży wzrost resztkowej wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu spowodowany zmianą włókien z prostych na haczykowate i faliste. Zastosowanie haczykowatych i falistych włókien znacznie zwiększa także energię zniszczenia próbek betonowych.
EN The effect of steel fibres shape, at their similar slenderness, on mechanical properties of self-compacting concrete, reinforced with these fibres addition (0.5%), was studied. The results show that the maximum load that were able to transfer SCC samples was not dependent of the shape of fibres. There were also no significant changes of flexural strength at the limit of proportionality of relation stress-deflection, with the change of fibres shape. However, the significant increase of flexural residual strength with the change of fibres shape from straight to hooked or corrugated was found. The application of hooked or corrugated fibres significantly increases also the fracture energy of SCC specimens.
Słowa kluczowe
PL beton samozagęszczający się   zbrojenie rozproszone   włókno stalowe   kształt włókna   właściwości mechaniczne   wytrzymałość resztkowa   energia zniszczenia   wytrzymałość na zginanie  
EN self compacting concrete   dispersed reinforcement   steel fibre   fibre shape   mechanical characteristics   residual strength   fracture energy   bending strength  
Wydawca Fundacja Cement, Wapno, Beton
Czasopismo Cement Wapno Beton
Rocznik 2013
Tom R. 18/80, nr 6
Strony 335--342
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., il., tab.
Twórcy
autor Pająk, M.
  • Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Budowlanej
autor Ponikiewski, T.
  • Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
Bibliografia
1. E. N. B. Pereira, J. A. O. Barros, A. Camões, Steel Fiber-Reinforced Self-Compacting Concrete: Experimental Research and Numerical Simulation. Journal of Structural Engineering, 134, 1310-1321 (2008).
2. V. M. C. F. Cunha, J. A. O. Barros, J. M. Sena Cruz, Tensile behavior of steel fiber reinforced self-compacting concrete. SP-274-4 Fiber Reinforced Self-Consolidating Concrete: Research and Applications, ACI Committees 544 and 237:51-68.
3. J. Cai, H. Jiang, Y. Zhu, D. Wang, Mechanical properties of fiber reinforced self-compacting concrete. Optoelectronics and advanced materials–rapid communications, 4, 1013-1016 (2010).
4. C. I. Goodier, Development of self-compacting concrete. Proceedings of the ICE – Structur. Build., 56, 405-414 (2003) .
5. J. Katzer, J. Domski, Quality and mechanical properties of engineered steel fibres used as reinforcement for concrete, Constr. Build. Mat., 34, 243–248 (2012).
6. P. J. Hannant, Fibre cements and fibre concretes. New York: Wiley&Sons, New York 1978.
7. T. Ponikiewski, Reologiczne i mechaniczne właściwości betonów samozagęszczalnych z włóknami stalowymi, Cement Wapno Beton, 79, 301 – 309 (2012).
8. M. Pająk, T. Ponikiewski, Flexural behaviour of self-compacting concrete reinforced with different types of steel fibers. Constr. Build. Mat., 47, 397-408, (2013).
9. RILEM TC 162-TDF. Test and design methods for steel fibre reinforced concrete, Final recommendations. Mat. and Struct./Mat. et Constr., 35, 579-582 (2002).
10. Japan Society of Civil Engineers, Method of Test for Flexural Strength and Flexural Toughness of Fiber Reinforced Concrete. Standard SF-4, 58-66 (1984).
11. K. Holschemacher, T. Mueller, Y. Ribakov, Effect of steel fibers on mechanical properties of high-strength concrete. Materials and Design, 31, 2604-2615 (2010).
12. D. V. Soulioti, N. M. Barkoula, A. Paipetis, T. E. Matikas, Effects of Fiber Geometry and Volume Fraction on the Flexural Behaviour of Steel-Fibre Reinforced Concrete. Intern. J. for Exper. Mechan., 47, 535-541 (2011).
13. M. Di Prisco, G. Plizzari, L. Vandewalle, Fiber reinforced concrete: new design perspectives. Mat. Struct., 42, 1261-1281 (2009).
14. G. Giaccio, J. M. Tobes, R. Zerbino, Use of small beams to obtain design parameters of fibre reinforced concrete. Cem. Concr. Comp., 30, 297-306 (2008).
15. R. Hameed, A. Turatsinze, F. Duprat, A. Sellier, Study on the flexural properties of metallic-hybrid-fibre-reinforced concrete. Maejo Intern. J. Scien. Techn., 4, 169-184 (2010).
16. D. J. Kim, S. H. Park, G. S. Ryu, K. T. Koh, Comparative flexural behavior of Hybrid Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete with different macro fibers. Constr. Build. Mat., 25, 4144-4155 (2011).
17. N. Banthia, M. Sappakittipakorn, Toughness enhancement in steel fiber reinforced concrete through fiber hybridization, Cem. Concr. Res., 37, 1366-1372 (2007).
18. M. C. Nataraja, N. Dhang, A. P. Gupta, Toughness characterization of steel fiber-reinforced concrete by JSCE approach. Cem. Concr. Res., 30, 593-597 (2000).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-591a8392-137d-4200-9873-0a30e37268f1
Identyfikatory