Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-590f6986-d8b0-445d-aea1-26a57dfb7e5a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zmiany lepkości olejów smarowych zachodzące w procesie użytkowania silników ciągników rolniczych

Autorzy Stawicki, T.  Sędłak, P.  Grieger, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Changes of the viscosity of lubricanting oils appearing in the process of using farm tractors engines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W procesie eksploatacji jednostek napędowych ciągników rolniczych dochodzi do zmian jakościowych olejów silnikowych, których intensywność stanowi wypadkową m.in. warunków użytkowania, stanu technicznego silnika oraz kultury jego obsługiwania i użytkowania Wykonane badania olejów smarowych silników ciągników rolniczych John Deere wskazują na złożony mechanizm ich zmian lepkościowych. Statystycznie częściej (71% przypadków) stwierdzano przyrost lepkości olejów podlegających wymianie w terminach przewidzianych harmonogramem czynności obsługowych (maksymalnie o ponad 45% w stosunku do oleju świeżego). Natomiast w przypadku sześciu próbek olejów podlegających wymianie wykazano mniejsze ich lepkości w stosunku do oleju świeżego (maksymalnie o 25,1%).
EN Qualitative changes of engine oils take place in the operation process of driving units of farm tractors. Their intensity is the resultant, among others, of operating conditions, technical condition of the engine and the culture of using and servicing. Performed tests of lubricating oils used in farm tractors engines of the John Deere type pointed at the complex mechanism of changes in their viscosity. Statistically more often (71% of all cases) an increase in viscosities was stated for oils replaced within the time limits specified in schedule of service activities (maximally over 45% in relation to fresh oil). However in the case of six samples of oils subjected to replacement their viscosity was smaller in comparison with fresh oil (maximally by the 25.1%).
Słowa kluczowe
PL olej silnikowy   lepkość   ciągniki rolnicze  
EN engine oil   viscosity   tractors  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1122--1125
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Stawicki, T.
  • Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Sędłak, P.
  • Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Grieger, A.
  • Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
1. Chauhan B. S., Kumar N., Du Jun Y., Lee K. B.: Performance and emission study of preheated Jatropha oil on medium capacity diesel engine. Energy, 2010; 35: 2484-2492.
2. Shanono A., Enaburekhan J.: Investigation of the Endurance Characteristics of a Compression Ignition Engine runs on Jatropha Biodiesel. Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering, 2011; vol. 5 nr 4: 307-314.
3. A. Ambrozik, D. Kurczyński. Ocena porównawcza charakterystyk obciążeniowych silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym, paliwem roślinnym i ich mieszaniną. MOTROL, 2006, 8A, 21–30.
4. Murugesan A., Umarani C., Subramanian R., Nedunchezhian N.: Biodiesel as an alternative fuel for diesel engines—A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2009;13: 653-662.
5. Nantha Gopal K., Thundil Karuppa Raj R.: Effect of pongamia oil methyl ester–diesel blend on lubricating oil degradation of di compression ignition engine. Fuel, 2016;165:105-114.
6. S. Pehan, Svoljšak Jerman M., Kegl M., Kegl B.: Biodiesel influence on tribology characteristics of a diesel engine. Fuel, 2009;88:970–979.
7. A. Koniuszy. Wpływ stosowania biopaliwa RME w silnikach wysokoprężnych pojazdów rolniczych na wybrane właściwości użytkowe oleju silnikowego. Inżynieria Rolnicza, 2001;1(21):135-140.
8. Dhar A., Kumar Agarwal A.: Experimental investigations of effect of Karanja biodiesel on tribological properties of lubricating oil in a compression ignition engine. Fuel, 2014;130:112-119.
9. A. Agoston, C. Ötsch, B. Jakoby. Viscosity sensors for engine oil condition monitoring - Application and interpretation of results. Sensors and Actuators A, 2005;121:327-332.
10. L. Guan, X. L. Feng, G. Xiong. Engine lubricating oil classification by SAE grade and source based on dielectric spectroscopy data. Analytica Chimica Acta, 2008; 628:117-120.
11. Guan L., Feng X.L., Xiong G., Xie J.A.: Application of dielectric spectroscopy for engine lubricating oil degradation monitoring. Sensors and Actuators A : Physical, 2011;168:22-29.
12. A. Wachal. Starzenie i racjonalne czasy pracy olejów smarowych. Materiały Konferencji Szkoleniowej Podkomitetu Tribologii NOT, Warszawa 1983.
13. C. I. Bocheński. Paliwa i oleje smarujące w rolnictwie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2005.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-590f6986-d8b0-445d-aea1-26a57dfb7e5a
Identyfikatory