Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-58e78937-5efb-4673-b6d6-937343bcbdf4

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo i estetykę konstrukcji prefabrykowanych na przykładzie ścian warstwowych

Autorzy Derkowski, W.  Skupień, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Factors affecting safety and aesthetics of precast structures on example of sandwich wall panels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono cechy współczesnej prefabrykacji elementów budynku oraz jej wpływ na optymalizację całego procesu budowlanego i osiągnięcie pożądanego efektu wizualnego, funkcjonalnego, czasowego i ekonomicznego. Podkreślono, że wykorzystanie najnowszych materiałów oraz zaawansowanych technologii, jak również wdrożenie systemu zarządzania jakością może przyczynić się do redukcji potencjalnych błędów, usprawniając proces budowlany.
EN The article discusses features of modern precast elements and its impact on the optimization of the entire building process and achieve the intended goal in visual, functional, time and economic sense. It was emphasized that the use of the newest materials and advanced technologies, as well as quality managment systems might reduce possible mistakes and improve building process.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo   estetyka   konstrukcja prefabrykowana   ściana warstwowa   proces budowlany   technologia nowoczesna  
EN safety   aesthetics   prefabricated construction   sandwich wall   construction process   modern technology  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 6
Strony 286--289
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Derkowski, W.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
autor Skupień, P.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Derkowski W., Cholewicki A., Niesyczyński M., Skupień P.: Prefabrykacja - jakość, trwałość, różnorodność. Zeszyt 3: Obiekty kubaturowe mieszkalne i inne, w których głównym układem konstrukcyjnym są ściany. Stowarzyszenie Producentów Betonów, Warszawa 2017.
[2] Derkowski W.: Współczesna prefabrykacja betonowa - obszar zainteresowania i oddziaływania Komisji 6 fib. Budownictwo prefabrykowane w Polsce - stan i perspektywy. Wydawnictwo Uczelniane UT-P w Bydgoszczy, 2016.
[3] fib Bulletin 74. Planning and Design Handbook on Precast Building Structures. fib, 2014.
[4] Jones G.: Achieving Benefits from Precast Concrete in Taller Buildings. fib Short Course on Precast Buildings, Kraków 2016.
[5] PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania.
[6] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DzU z 2015 r. poz. 1422, z późniejszymi zmianami.
[8] Skupień P., Niesyczyński M., Derkowski W.: Ściany warstwowe - efektywne rozwiązanie nowoczesnej prefabrykacji. 2017. "Materiały Budowlane", nr 4/2017.
[9] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. DzU z 2016 r. poz. 290.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-58e78937-5efb-4673-b6d6-937343bcbdf4
Identyfikatory