Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-58c55115-d78c-45ca-87c3-611e5a06b134

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Restrukturyzacja wierzytelności jako forma zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza wybranych instrumentów prawnych. Część druga

Autorzy Barcik, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Restructuring companies’ receivables. The analysis of exemplary legal instruments. Part two
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowanie stanowi kontynuację analizy wybranych instrumentów prawnych służących restrukturyzacji wierzytelności w ramach procesu zarządzania przedsiębiorstwem. W części drugiej opracowania skoncentrowano się na charakterystyce instytucji dyskonta weksli i cesji wierzytelności.
EN The paper is a continuation of the analysis of selected legal instruments for restructuring the debt in the process of business management. The second part focuses on the characteristics of the institutions such as discounting bills of exchange and transfer of claims.
Słowa kluczowe
PL wierzytelności handlowe   zarządzanie przedsiębiorstwem   forfaiting  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr.13 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Barcik, A.
Bibliografia
1) Włodyka S. (red.), Prawo umów w obrocie gospodarczym, C.H. Beck, Warszawa 2001.
2) Koziński M., Prawo wekslowe, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999.
3) Stecki L., Forfaiting, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1997.
4) Osada Z.,Wędrychowski M. P., Przelew wierzytelności w praktyce bankowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.
6) Mojak J., Przelew wierzytelności w polskim prawie cywilnym, Wyd. UMCS, Lublin 1990.
7) Lütschg – Emmenegger M., A guide to forfaiting, London 1998.
8) Zawada K., Umowa przelewu wierzytelności, Zakamycze, Kraków, 1990.
9) Bryła P., Wierzytelność w praktyce gospodarczej, Bart, Warszawa 1999.
10) Ring M.A., Innovative Export Financing. Factoring and Forfaiting, Business America January 1993.
11) Jonasz E., Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym, Promotor, Warszawa 2004.
12) Korczyński I., Opodatkowanie umowy forfaitingu, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
13) Rawa P., Prawne aspekty funkcjonowania instytucji faktoringowych, Prawo Bankowe, 1995, nr 1-2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-58c55115-d78c-45ca-87c3-611e5a06b134
Identyfikatory