Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-58b7e0b6-2467-4c12-a3fa-0236a446ff7e

Czasopismo

Ecological Chemistry and Engineering. A

Tytuł artykułu

Fertilization of spring wheat (Triticum aestivum L.) with compost of biodegradable waste versus cadmium, lead, nickel and nitrates contents in grain

Autorzy Gondek, K.  Koncewicz-Baran, M.  Mierzwa, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Nawożenie pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) kompostem z odpadów biodegradowalnych a zawartość kadmu, ołowiu i niklu oraz azotanów w ziarnie
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Research hypothesis adopted in the conducted experiments assumed that composted biodegradable waste used for fertilization should have a positive influence not only on spring wheat grain yield but also on its biological value. The investigations aimed at an assessment of the effect of fertilization with compost produced of biodegradable waste on the content of lead, cadmium, nickel and nitrates(V) in spring wheat grain. Spring wheat grain yield receiving mineral fertilizers was larger in the first year of research in comparison with the yield harvested on the fertilizer treatments where manure and compost were used. Residual effect of fertilization with manure and compost on spring wheat grain yield became apparent only in the third year of the research. Content of lead and nickel was higher in the wheat grain fertilized with manure and compost, whereas cadmium content was higher in grain from the object where exclusively mineral fertilizers were applied. Assessed content of the studied elements do not exclude the analysed grain from its use for animal feed. A lower content of nitrate nitrogen was determined in wheat grain (irrespectively of the year of the experiment) from the objects where manure and compost were applied in comparison with the exclusively mineral treatment.
PL W przeprowadzonych badaniach hipoteza badawcza zakładała, że stosując do nawożenia przekompostowane odpady biodegradowalne można oczekiwać ich korzystnego wpływu nie tylko na plon ziarna pszenicy jarej, ale także na jego wartość biologiczną. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu nawożenia kompostem z odpadów biodegradowalnych na zawartość ołowiu, kadmu i niklu oraz azotanów(V) w ziarnie pszenicy jarej. Plon ziarna pszenicy jarej nawożonej nawozami mineralnymi w pierwszym roku badań był większy w porównaniu do plonu zebranego w obiektach, w których pszenicę nawożono obornikiem i kompostem. Następczy wpływ nawożenia obornikiem i kompostem na plon ziarna pszenicy jarej ujawnił się dopiero w trzecim roku badań. Zawartość ołowiu i niklu była większa w ziarnie pszenicy nawożonej obornikiem i kompostem, natomiast kadmu w ziarnie z obiektu, w którym zastosowano wyłącznie nawozy mineralne. Oznaczone zawartości badanych pierwiastków nie wykluczają użycia analizowanego ziarna do celów paszowych. Stwierdzono mniejszą zawartość azotu azotanowego w ziarnie pszenicy (niezależnie od roku badań) z obiektów, w których zastosowano obornik i kompost w porównaniu do obiektu, w którym pszenice nawożono wyłącznie mineralnie.
Słowa kluczowe
PL kompost   pszenica jara   ołów   kadm   nikiel   azot azotanowy  
EN compost   spring wheat   cadmium   lead   nickel   nitrate nitrogen  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Ecological Chemistry and Engineering. A
Rocznik 2013
Tom Vol. 20, nr 7-8
Strony 807--817
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., tab.
Twórcy
autor Gondek, K.
  • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 6624346, fax: +48 12 6624341, rrgondek@cyf-kr.edu.pl
autor Koncewicz-Baran, M.
  • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 6624346, fax: +48 12 6624341
autor Mierzwa, M.
  • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 6624346, fax: +48 12 6624341
Bibliografia
[1] Fagano M, Adamo P, Zampella M, Fiorentino N. Agric Ecosyst Environ. 2011;141(1-2):100-107. DOI: 10.1016/j.agee.2011.02.019.
[2] Garćia-Gil JC, Plaza C, Soler-Rovira P, Polo A. Soil Biol Biochem. 2000;32(13):1907-1913. DOI: 10.1016/S0038-0717(00)00165-6.
[3] Glab T, Zaleski T, Erhart E, Hartl W. Int Agrophysics. 2008;22:303-311.
[4] Chukwuji MAI, Nwajei GE, Osakwe SA. Eur J Sci Res. 2005;11(4):571-577.
[5] Erhart E, Hartl W, Putz B. Europ J Agronom. 2005;23(3): 305-314. DOI: 10.1016/j.eja.2005.01.002.
[6] Islam KR, Weil RR. Agric Ecosyst Environ. 2000;79: 9-16. DOI: 10.1016/S0167-8809(99)00145-0.
[7] Pulleman MM, Bouma J, Essen EA, Meijles EW. Soil Sci Soc Am J. 2000;64:689-693. DOI: 10.2136/sssaj2000.642689x.
[8] Baran S, Turski R. Ćwiczenia specjalistyczne z utylizacji odpadów i ścieków. Wyd. AR w Lublinie. 1996;136 p.
[9] Krzywy E. Przyrodnicze zagospodarowanie ścieków i osadów. Wyd. AR w Szczecinie, 1999;145 p.
[10] Ostrowska A, Gawliński A, Szczubiałka Z. Methods of analysis and assessment of soil and plant properties. Emited by Institute of Environmental Protection. 1991;1-324.
[11] Stanisz A. Straightforward course of statistics basing on programme Statistica PL examples from medicine. Edited by Statsoft Poland. 1998,1-362.
[12] Sienkiewicz S. Oddziaływanie obornika i nawozów mineralnych na kształtowanie żyzności i produktywności gleby. Wyd. UWM, ser. Rozpr. 2003;74:121 p.
[13] Skowrońska M, Wiater J, Dębicki R. Folia Univ Agric Stein. 1999;200, Agricultura 77:337-342.
[14] Wołoszyk Cz. Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ściekowych i odpadami przemysłowymi. Wyd. AR w Szczecinie, ser. Rozpr. 2003;217: 120 p.
[15] MacNicol RD, Beckett PHT. Plant Soil. 1985;85:107-129.
[16] Chu LM, Wong MH. Plant Soil. 1987;103:191-197.
[17] Galler J. Der Forderungsdienst/Beratungsservice. 1992;9:61-69.
[18] Gorlach E, Gambuś F. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2000;472:275-296.
[19] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. DzU. 2012; Nr 32, poz 203.
[20] Bednarek W, Tkaczyk P, Dresler S. Acta Agrophys. 2008;12(2):315-326.
[21] Ścigalska B, Puła J, Łabuz B. Fragm Agron. 2011;28(3):112-119.
[22] Bulman P, Smith DL. Agronom J. 1993;85(6):1114-1121. DOI: 10.2134/agronj1993.00021962008500060004x.
[23] Fathi G, Mc Donald GK, Lance RCM. Austr J Exper Agric. 1997;37(2):199-211.
[24] Barczak B, Murawska B, Spychaj-Fabisiak E. Fragm Agron. 2011;28(1):7-14.
[25] Jasiewicz Cz, Antoniewicz J, Baran A. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2006;513:149-159.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-58b7e0b6-2467-4c12-a3fa-0236a446ff7e
Identyfikatory
DOI 10.2428/ecea.2013.20(07)074