PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Fertilization of spring wheat (Triticum aestivum L.) with compost of biodegradable waste versus cadmium, lead, nickel and nitrates contents in grain

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Nawożenie pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) kompostem z odpadów biodegradowalnych a zawartość kadmu, ołowiu i niklu oraz azotanów w ziarnie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Research hypothesis adopted in the conducted experiments assumed that composted biodegradable waste used for fertilization should have a positive influence not only on spring wheat grain yield but also on its biological value. The investigations aimed at an assessment of the effect of fertilization with compost produced of biodegradable waste on the content of lead, cadmium, nickel and nitrates(V) in spring wheat grain. Spring wheat grain yield receiving mineral fertilizers was larger in the first year of research in comparison with the yield harvested on the fertilizer treatments where manure and compost were used. Residual effect of fertilization with manure and compost on spring wheat grain yield became apparent only in the third year of the research. Content of lead and nickel was higher in the wheat grain fertilized with manure and compost, whereas cadmium content was higher in grain from the object where exclusively mineral fertilizers were applied. Assessed content of the studied elements do not exclude the analysed grain from its use for animal feed. A lower content of nitrate nitrogen was determined in wheat grain (irrespectively of the year of the experiment) from the objects where manure and compost were applied in comparison with the exclusively mineral treatment.
PL
W przeprowadzonych badaniach hipoteza badawcza zakładała, że stosując do nawożenia przekompostowane odpady biodegradowalne można oczekiwać ich korzystnego wpływu nie tylko na plon ziarna pszenicy jarej, ale także na jego wartość biologiczną. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu nawożenia kompostem z odpadów biodegradowalnych na zawartość ołowiu, kadmu i niklu oraz azotanów(V) w ziarnie pszenicy jarej. Plon ziarna pszenicy jarej nawożonej nawozami mineralnymi w pierwszym roku badań był większy w porównaniu do plonu zebranego w obiektach, w których pszenicę nawożono obornikiem i kompostem. Następczy wpływ nawożenia obornikiem i kompostem na plon ziarna pszenicy jarej ujawnił się dopiero w trzecim roku badań. Zawartość ołowiu i niklu była większa w ziarnie pszenicy nawożonej obornikiem i kompostem, natomiast kadmu w ziarnie z obiektu, w którym zastosowano wyłącznie nawozy mineralne. Oznaczone zawartości badanych pierwiastków nie wykluczają użycia analizowanego ziarna do celów paszowych. Stwierdzono mniejszą zawartość azotu azotanowego w ziarnie pszenicy (niezależnie od roku badań) z obiektów, w których zastosowano obornik i kompost w porównaniu do obiektu, w którym pszenice nawożono wyłącznie mineralnie.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
807--817
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 6624346, fax: +48 12 6624341
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 6624346, fax: +48 12 6624341
autor
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 6624346, fax: +48 12 6624341
Bibliografia
 • [1] Fagano M, Adamo P, Zampella M, Fiorentino N. Agric Ecosyst Environ. 2011;141(1-2):100-107. DOI: 10.1016/j.agee.2011.02.019.
 • [2] Garćia-Gil JC, Plaza C, Soler-Rovira P, Polo A. Soil Biol Biochem. 2000;32(13):1907-1913. DOI: 10.1016/S0038-0717(00)00165-6.
 • [3] Glab T, Zaleski T, Erhart E, Hartl W. Int Agrophysics. 2008;22:303-311.
 • [4] Chukwuji MAI, Nwajei GE, Osakwe SA. Eur J Sci Res. 2005;11(4):571-577.
 • [5] Erhart E, Hartl W, Putz B. Europ J Agronom. 2005;23(3): 305-314. DOI: 10.1016/j.eja.2005.01.002.
 • [6] Islam KR, Weil RR. Agric Ecosyst Environ. 2000;79: 9-16. DOI: 10.1016/S0167-8809(99)00145-0.
 • [7] Pulleman MM, Bouma J, Essen EA, Meijles EW. Soil Sci Soc Am J. 2000;64:689-693. DOI: 10.2136/sssaj2000.642689x.
 • [8] Baran S, Turski R. Ćwiczenia specjalistyczne z utylizacji odpadów i ścieków. Wyd. AR w Lublinie. 1996;136 p.
 • [9] Krzywy E. Przyrodnicze zagospodarowanie ścieków i osadów. Wyd. AR w Szczecinie, 1999;145 p.
 • [10] Ostrowska A, Gawliński A, Szczubiałka Z. Methods of analysis and assessment of soil and plant properties. Emited by Institute of Environmental Protection. 1991;1-324.
 • [11] Stanisz A. Straightforward course of statistics basing on programme Statistica PL examples from medicine. Edited by Statsoft Poland. 1998,1-362.
 • [12] Sienkiewicz S. Oddziaływanie obornika i nawozów mineralnych na kształtowanie żyzności i produktywności gleby. Wyd. UWM, ser. Rozpr. 2003;74:121 p.
 • [13] Skowrońska M, Wiater J, Dębicki R. Folia Univ Agric Stein. 1999;200, Agricultura 77:337-342.
 • [14] Wołoszyk Cz. Agrochemiczna ocena nawożenia kompostami z komunalnych osadów ściekowych i odpadami przemysłowymi. Wyd. AR w Szczecinie, ser. Rozpr. 2003;217: 120 p.
 • [15] MacNicol RD, Beckett PHT. Plant Soil. 1985;85:107-129.
 • [16] Chu LM, Wong MH. Plant Soil. 1987;103:191-197.
 • [17] Galler J. Der Forderungsdienst/Beratungsservice. 1992;9:61-69.
 • [18] Gorlach E, Gambuś F. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2000;472:275-296.
 • [19] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. DzU. 2012; Nr 32, poz 203.
 • [20] Bednarek W, Tkaczyk P, Dresler S. Acta Agrophys. 2008;12(2):315-326.
 • [21] Ścigalska B, Puła J, Łabuz B. Fragm Agron. 2011;28(3):112-119.
 • [22] Bulman P, Smith DL. Agronom J. 1993;85(6):1114-1121. DOI: 10.2134/agronj1993.00021962008500060004x.
 • [23] Fathi G, Mc Donald GK, Lance RCM. Austr J Exper Agric. 1997;37(2):199-211.
 • [24] Barczak B, Murawska B, Spychaj-Fabisiak E. Fragm Agron. 2011;28(1):7-14.
 • [25] Jasiewicz Cz, Antoniewicz J, Baran A. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2006;513:149-159.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-58b7e0b6-2467-4c12-a3fa-0236a446ff7e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.