Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-58b4196b-9784-43fc-97f0-5f6a920cfacf

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju komunikacji miejskiej w Łodzi

Autorzy Abramowicz, A.  Abramowicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development prospects of the public transport in Łódź
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest analiza funkcjonowania komunikacji miejskiej w Łodzi, zapewnianej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Łodzi. Dane zawarte w artykule pokazują problemy w zakresie dążenia MPK do realizacji zapisów Zielonej księgi w kierunku nowej kultury mobilności w mieście [16] oraz europejskiej polityki transportowej, zakładającej zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r. i całkowitą eliminację ich z miast do 2050 r. [1], Istotnym obszarem działań w tym zakresie są inwestycje taborowe i infrastrukturalne.
EN Analysis of functioning the public transport in Łódź, carried out by Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. in Łódź is the main purpose of the article. Data included in the article demonstrate the company’s problems in aspiration to accomplish the Green Paper regulations towards the new mobility culture in the city [16] and assumptions of the European transport policy assuming halving the number of cars with conventional engines in the public transport by 2030 and their total elimination from cities by 2050 [ 1]. Stock and infrastructure investments analysis are essential in this area.
Słowa kluczowe
PL komunikacja miejska   Łódź   perspektywy rozwoju  
EN public transport   city of Łódź   prospects  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 7-8
Strony 43--45
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., wykr.
Twórcy
autor Abramowicz, A.
  • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
autor Abramowicz, M.
  • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
1. Biała księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. COM(2011) 144.
2. Ciastoń-Ciulkin A., Zrównoważona mobilność mieszkańców obszarów zurbanizowanych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2014, nr 11.
3. Dyr T., Dylematy ustalania rekompensaty za usługi publicznego transportu zbiorowego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe’’ 2013, nr 9.
4. Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
5. Dyr T., Kozubek P. R., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2013.
6. Dyr T., Ocena finansowa przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013,nr 3.
7. Dyr T., Rama P., Strategia odnowy taboru MZK w Toruniu, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2014, nr 5.
8. Hawlena J. (red.), Transport a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom-Katowice 2011.
9. Klata J., Praktyczne problemy wdrażania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, „Komunikacja Publiczna” 2011, nr 1, wydanie specjalne: http://www.prawotransportowe.pl/baza-wiedzy/publikacje (dostęp z dnia 13.05.2015 r.).
10. Kowalski M., NesterakJ., Wodyński S., Żelaszczyk A., Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych w kontekście krajowych zmian prawnych regulujących publiczny transport zbiorowy, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 6.
11.Pismo Wiceprezydenta Miasta Łodzi znak ZDiT-D0.0511.104.2015 z dnia 17.04.2015 r.
12. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70: Dz. Urz. WE L 315 z 3.12.2007, s. 1-13.
13. Rudnicki A., Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta, „Architektura” 2010, nr 1.
14. Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Diagnoza strategiczna Łodzi, Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy, Oddział Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Łodzi.
15. Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, Przyjęta uchwałą Nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r.
16. Zielona księga W kierunku nowej kultury mobilności w mieście. C0M(2007) 551.
17. Ziółkowska K., Strefa ultra niskiej emisji spalin w Londynie, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2015, nr 3.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-58b4196b-9784-43fc-97f0-5f6a920cfacf
Identyfikatory