Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-58a50b42-e923-494d-86bc-a9339282e75e

Czasopismo

Transport Samochodowy

Tytuł artykułu

Wybrane problemy pomiaru emisji cząstek stałych z silników pojazdów ciężkich

Autorzy Żółtowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected problems of pm measurement from engines of heavy duty vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano problemy doboru właściwej regulacji układów pomiarowych do pomiaru emisji masy cząstek stałych z silników pojazdów ciężkich i maszyn niedrogowych na tle wymagań obowiązujących przepisów. W szczególności przeanalizowano sposób regulacji i możliwość adaptacji przyrządu pomiarowego AVL472 Smart Sampler do możliwości wykonywania badań zgodnie z normą Euro VI.
EN In the article described the problems of selecting the right regulation of measurement systems for measuring the mass particulate emissions from engines of heavy duty vehicles and non-road mobile machineries against the background of the current regulations. In particular, the method of regulation and the possibility of adapting the AVL472 Smart Sampler sampling system to the possibility of performing tests in accordance with the Euro VI standard were analyzed.
Słowa kluczowe
PL silniki spalinowe   emisja zanieczyszczeń   pomiar emisji cząstek stałych  
EN internal combustion engines   pollutants emission   measurement of particulate matter emission  
Wydawca Wydawnictwo ITS
Czasopismo Transport Samochodowy
Rocznik 2018
Tom z. 1
Strony 55--74
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Żółtowski, A.
Bibliografia
[1] Regulamin 49 EKG ONZ rewizja 06.
[2] Regulamin 49 EKG ONZ rewizja 07.
[3] Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/654 z dnia 19 grudnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do wymogów technicznych i ogólnych dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.
[4] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 z dnia 25.05.2011 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-58a50b42-e923-494d-86bc-a9339282e75e
Identyfikatory