PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza parametrów fizykalnych wielowarstwowych przegród ściennych w budynkach termomodernizowanych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of physical parameters of multilayer walls in thermo-modernized buildings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań jest analiza współczynnika przenikania ciepła przy dociepleniu obiektu wybranym materiałem izolacyjnym. W artykule przedstawiono, jaka grubość danego izolatora jest w stanie zapewnić wymagania izolacyjności cieplnej budynku wobec nowych norm oraz odniesiono się do wytycznych z ubiegłych lat. Dla pięciu różnych standardowych typów obiektów budowlanych przeprowadzono analizę skutków termomodernizacji pięcioma typami materiałów izolacyjnych, tradycyjnymi i sprawdzonymi oraz innowacyjnymi, rzadziej wybieranymi przez inżynierów.
EN
The aim of the work is to analyze the heat transfer coefficient when insulating the object, the selected insulation material. The article presents the thickness of a given insulator that is able to provide the thermal insulation requirements of a building with respect to new standards and reference to guidelines from previous years. For five different standard types of construction works, thermo-modernization was carried out with five types of insulation materials, traditional and tested, and innovative ones less frequently chosen by engineers.
Rocznik
Tom
Strony
34--36
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Poznań
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Poznań
Bibliografia
  • [1] Garbalińska Halina, Magdalena Bochenek. 2011. „Izolacyjność termiczna a akumulacyjność cieplna wybranych materiałów ściennych”. Czasopismo Techniczne, r. 108, z. 2-A/2, 89 – 96.
  • [2] PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
  • [3] Radoń Jan, Hartwig Künzel. 2006. Problemy cieplno-wilgotnościowe przy renowacji ścian budynków z muru pruskiego. Acta Scientiarum Polonorum: Architectura 5 (1): 45 – 53.
  • [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz. 690).
  • [5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r., poz. 926).
  • [6] Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. nr 223 poz. 1459).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-5868b5b9-503c-4829-8a9b-063c427c407d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.