Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-585073d7-2d3f-4764-9423-7f192ba7b214

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Koncepcja zarządzania regionalnym pasażerskim systemem transportowym

Autorzy Kusiakiewicz, T. 
Treść / Zawartość https://wnus.edu.pl/ptil/pl/ http://www.ptil.wzieu.pl/archiwum.html
Warianty tytułu
EN A concept of management in a regional passenger system of transportation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stworzenie optymalnych warunków do dobrej i partnerskiej współpracy w ramach przygotowania i realizacji regionalnej polityki transportowej wymaga jasnego podziału odpowiedzialności za realizację zadań publicznych między szczeblami samorządu terytorialnego – województwem, powiatem i gminą, przy zachowaniu wiodącej roli samorządu województwa. Dobrze opracowana polityka transportowa regionu będzie przynosiła znaczne korzyści i będzie stwarzała szanse na przyszłość. Dlatego też polityka transportowa regionu powinna być oparta na zasadach zrównoważonego transportu, transportu odpowiadającego potrzebom i aspiracjom mieszkańców regionu, rozwiniętego w sposób integrujący poszczególne gałęzie, ale z naciskiem kładzionym na zagadnienia związane z efektywnością funkcjonowania, bezpieczeństwem i ograniczeniami negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
EN The article deals with facets of management in a regional passenger system of transportation as the most essential net of the civilians. The quality of transportation services in the region has a considerable influence on activating a social-cultural and economic life, enabling the educational and cultural level of local communities (commune, district, province) to be equal, integrating with neighbors from different provinces, overseas countries and the world itself. Such a justification allows a province government, as it handles the largest initiative area of creating regional transport policy, to inspire the activities which guarantee transportation cohesion among all provincial citizens. It also promotes some activities concerning the institutionalization of some elements in regional transportation system. A well-prepared regional transport policy will make lots of profits and create more chances for the future. Therefore, the regional transport policy should be based on the principles of a sustainable transport, which meets the needs and aspirations of residents in a given region. This transport ought to be developed in such a way to integrate the certain modes of transport, but it must emphasize the issues connected with functioning efficiency, security and limitations on a negative influence on natural environment.
Słowa kluczowe
PL regionalny transport pasażerski   zarządzanie transportem   organizacja regionalnego transportu  
EN regional passenger transport   transport management   organization of regional transport  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2010
Tom Nr 12
Strony 105--113
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Kusiakiewicz, T.
  • Uniwesytet Szczeciński
Bibliografia
1. Ciesielski M., Szudrowicz A., Ekonomika transportowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000.
2. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 2005.
3. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Współczesne problemy polityki transportowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
4. Starowicz W., Zarządzanie jakością przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym, SITK, Kraków 2001.
5. Zielona Księga – Sieć obywatelska – wykorzystanie potencjału publicznego transportu pasażerskiego w Europie, Komisja Europejska, 1995.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-585073d7-2d3f-4764-9423-7f192ba7b214
Identyfikatory