Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-584c3c51-4a8b-4228-a2d2-1b36cad5e77d

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika

Tytuł artykułu

Zastosowanie transformacji falkowej do wykrywania zwarć w linii dwustronnie zasilanej. Cz. II, Analiza falkowa sygnałów

Autorzy Rozegnał, B. 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35437
Warianty tytułu
EN Short circuits detection in double sourced electrical lines. Part II, Discrete wavelet transform
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizę falkową DWT sygnałów zwarciowych otrzymanych na podstawie symulacji na dwuczwórnikowym modelu linii dwustronnie zasilanej. Omówiono ją pod kątem skuteczności wykrywania zwarć oraz wrażliwości na przypadkowe zakłócenia występujące w sieci. Ważnym elementem artykułu jest zwrócenie uwagi na to, jak duży wpływ na poprawność oraz szybkość wykrywania wystąpienia awarii, w tym przypadku zwarcia, ma odpowiednio założone jądro falkowe oraz stopień dekompozycji przetwarzanej informacji. Dobór parametrów do algorytmu detekcyjnego na podstawie bazy danych zwarcia-przebiegi_dynamiczne zawierającej próbki sygnału badanego ma pokazać możliwości praktycznego wykorzystania tego typu informacji w przypadku przebiegów zarejestrowanych w rzeczywistych sieciach elektroenergetycznych
EN This paper presents an analysis of short circuit signals by discrete wavelet transform. The signals are obtained by simulation on two four-pole UHV transmission line’s model. Both efficacy of short circuit detection and sensibility to other system’s faults are discussed. An important part of the article is to consider the great influence of well adjusted wavelet function and decomposition level on correctness and speed of short circuit detection. The adequate selection of detection algorism’s parameters based on database including the signal’s samples shows a possibility of practical use of this kind of information in real transmission lines.
Słowa kluczowe
PL dyskretna transformata falkowa   dyskretna transformata Fouriera   jądro falkowe   zwarcie  
EN DWT   DFT   wavelet function   short circuit  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
Rocznik 2012
Tom R. 109, z. 1-E
Strony 93--110
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wz., wykr.
Twórcy
autor Rozegnał, B.
  • Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Rozegnał B., Zastosowanie transformacji falkowej do wykrywania zwarć w linii dwustronnie zasilanej. Cz. I – Określenie bazy danych wzorców transformacji falkowej, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo PK, Kraków 2012.
[2] Kacejko P., Machowski J., Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
[3] Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB i Simulink, Poradnik Użytkownika, Wydanie III, Helion, 2010.
[4] Białasiewicz J.T., Falki i aproksymacje, Wyd. 2., Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
[5] Chul-Hwan Kim, Hyun Kim, A Novel Fault-Detection Technique of High-Impedance Arcing Faults in Transmission Lines Using the Wavelet Transform, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 17, no. 4, October 2002, 921-929.
[6] Sałat R., Osowski S., Accurate fault location in the power transmission line using Support Vector Machine approach, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 2; 2004, 979-986 2006.
[7] Musierowicz K., Niekonwencjonalne metody detekcji zwarć w systemach elektroenergetycznych, Przegląd Elektrotechniczny, 06/2004.
[8] Halinka A., Niedopytalski M., Metody wykrywania zwarć wielkoprądowych w liniach elektroenergetycznych z wykorzystaniem transformaty falkowej, Prace Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Elektryka, zeszyt 1 (201), Gliwice 2007, 106-118.
[9] Yoshihide Hase, Handbook of Power System Engineering, WILEY 2007.
[10] Rucka M., Wilde K., Application of wavelet analysis in damage detection and localization, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
[11] Tariov A., Ţariova G., Majorkowska-Mech D., Algorytmy wielopoziomowej dekompozycji oraz rekonstrukcji sygnałów cyfrowych, Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2012.
[12] Niedopytalski M., Koncepcja zabezpieczenia odległościowego linii 110 kV wykorzystującego transformatę falkową, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Invention – Innowacyjność w Elektroenergetyce”, „Energetyka”, Zeszyt tematyczny nr XII, Ustroń, 25–26 października 2007, 44-48.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-584c3c51-4a8b-4228-a2d2-1b36cad5e77d
Identyfikatory