Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-584973a6-483a-4f42-8e2e-52cd29600f05

Czasopismo

Postępy w Inżynierii Mechanicznej

Tytuł artykułu

Analiza kosztów pokolizyjnych w systemie transportowym

Autorzy Kuligowska, M.  Bojar, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the collision costs in the transport system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zbiorowy system transportu miejskiego polega na usługach przewozowych na określonym terenie miasta, jednakże również w ustalonych obszarach mu podległych, jak np. dzielnica miasta. Wymogami stawianymi tego typu systemom są bezpieczeństwo i bezawaryjność w trakcie wykonania usługi przewozowej w okresie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Wyżej wymienione systemy narażone są na zaistnienie czynników niepożądanych, które mają wpływ na zaistnienie zdarzeń niepożądanych. W pracy przeprowadzono analizę kosztów pokolizyjnych według kosztów napraw środków transportowych, które eksploatowano w badanym systemie i zostały uszkodzone w wyniku kolizji.
EN The collective urban transport system performs transportation services in a specific area of the city, but also in established areas of his own subordinates which satisfy analogous functions such as city district. The demands of such systems are safety and reliability during the accomplishment on of a transport service for a period of 7 days a week, 24 hours a day. The above-mentioned systems are exposed to the existence of undesirable factors that affect the existence of adverse events. The work analyzes the cost of the collision by the cost of repairs means of transport, which was exploited in the analyzed system, and has been damaged by the collision.
Słowa kluczowe
PL system transportu miejskiego   proces transportowy   zdarzenia niepożądane  
EN collective urban transport   transport process   undesirable events  
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Czasopismo Postępy w Inżynierii Mechanicznej
Rocznik 2013
Tom nr 2(1)
Strony 41--49
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kuligowska, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Koło Naukowe Transportowców, ul. prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
autor Bojar, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej, ul. prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, p-bojar@utp.edu.pl
Bibliografia
[1] BOJAR P.: Ocena ryzyka zajścia zdarzeń niepożądanych wynikającego z naruszeń przepisów o ADR. Logistyka 6/2011.
[2] BOJAR P.: Ocena ryzyka związanego z transportem drogowym materiałów niebezpiecznych. Logistyka 2/2012.
[3] BOJAR P., WOROPAY M.: Bezpieczeństwo procesu transportowego w świetle różnorodnych wymuszeń. [W:] Badanie i wnioskowanie diagnostyczne.Wybrane zagadnienia, Praca zbiorowa pod red. nauk. T. Dąbrowskiego, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2013.
[4] KARBOWIAK H., BARAŃSKI S.: Bezpieczeństwo ruchu w transporcie, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011.
[5] SZCZURASZEK T.: Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-584973a6-483a-4f42-8e2e-52cd29600f05
Identyfikatory