Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-58467bdd-0506-4581-a690-64104d7c3040

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Metody badań opon w aspekcie emisji hałasu

Autorzy Jóźwiak, Z. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Research methods in terms of tire noise
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Hałas emitowany przez środki transportu odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka mieszkającego w aglomeracji miejskiej. Świadomość, że opony są źródłem nawet 90% hałasu emitowanego przez samochód osobowy skłania do szukania metod ograniczenia emisyjności tego źródła. Scharakteryzowano mechanizm generowania hałasu przez opony. Omówiono rodzaje opon oraz wpływ ich bieżnikowania na poziom generowanego hałasu. Podano wymogi unijne w zakresie oznakowania opon. Artykuł przedstawia metody badań pozwalające określić poziom generowanego hałasu komunikacyjnego przez opony.
EN Noise emitted by means of transport plays an important role in the life of every person living in the urban area. Knowing that the tires are the source of as much as 90% of noise emitted by passenger car tends to look for ways to reduce the emission of this source. Characterized generation mechanism of noise from tires. The types of tire retreading and their impact on noise level. Given the EU requirements for labeling of tires. The article presents test methods for determining the level of traffic noise generated by the tires.
Słowa kluczowe
PL opony   emisja hałasu   badanie hałasu opon  
EN tyres   noise emissions   tire noise test  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 3
Strony 2643--2649
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Jóźwiak, Z.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu; 70-507 Szczecin; ul. Henryka Pobożnego 11, z.jozwiak@am.szczecin.pl
Bibliografia
1. Balcerek B., Urządzenia chroniące przed hałasem - warunki prawne a rzeczywistość. Polskie Drogi 2012/4.
2. Burdzik R., Stanowiskowe badania hałaśliwości opon. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Transport, z. 77, Gliwice 2012.
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (2002/49WE).
4. Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań – Radom 2004.
5. http://www.opony.com.pl/artykul/dlaczego-opony-halasuja/?id=960 [dostęp: 19.02.2013 r.]
6. Jóźwiak Z., Stattler W., Ocena natężenia hałasu generowanego przez transport samochodowy w wybranych punktach Szczecina. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 3/2013.
7. Laskowska Wiktoria., Analiza natężenia hałasu emitowanego przez środki transportu drogowego w centrum Szczecina z uwzględnieniem wpływu jakości opon i nawierzchni dróg. Praca dyplomowa inżynierska, napisana pod kierunkiem Z. Jóźwiak. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013.
8. Opinia Komitetu Regionów „Dyrektywa w sprawie hałasu w środowisku: dalsze działania”. (2012/C 113/08), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 113/40-44, 18.04.2012.
9. Piec P., Zając G., Wpływ eksploatacji pojazdów na propagację hałasu. Problemy eksploatacji 2002 nr 1.
10. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824).
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826).
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826).
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2007r. Nr 192, poz. 1392 - załączniki 1 i 2).
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291 - załącznik numer 6).
15. Zielińska E., Lejda K., Analiza i modelowanie procesów logistycznych w zapleczu technicznym transportu samochodowego w aspekcie problemów ekologicznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-58467bdd-0506-4581-a690-64104d7c3040
Identyfikatory