Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-58330ecd-11eb-4e8e-83c7-4157341e083f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ cyklicznego zamrażania i rozmrażania wilgoci zawartej w materiale izolacyjnym na straty ciepła ściany nadwozia chłodniczego

Autorzy Rochatka, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Examining the degradation process of the heat/cold protecting insulation applied for construction of cooling bodies under the influence of water
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Współczesny transport żywności łatwopsującej się oraz innych wrażliwych na zmiany temperatur ładunków jest realizowany w oparciu o specjalistyczne nadwozia izotermiczne i chłodnicze. Nadwozia te z punktu widzenia wymagań umowy ATP podlegają certyfikacji na różne klasy nadwozi w zależności od właściwości izolacyjnych. Mostki ciepła konstrukcyjne - wzmocnienia wprowadzone w strukturę płyt warstwowych na etapie produkcji i technologiczne - błędy wykonawcze, są stabilne w czasie eksploatacji. Właściwości izolacyjne nadwozi eksploatowanych pogarszają się skutkiem czego więcej ciepła przenika do nadwozia co z kolei powoduje wzrost zużycia paliwa do napędu agregatu chłodniczego i wzrost zagrożenia zdrowia i życia ludzi - przyszłych konsumentów przewożonych towarów. Przyczyną pogorszania się staniu izolacji nadwozi jest wnikanie wody do materiału ciepło/zimnochronnego oraz dalsza destrukcja własności izolacyjnych przez wilgoć, która w materiale izolacyjnym podlega cyklicznym procesom zamrażania i rozmrażania w zależności od temperatury przewożonych towarów. W artykule przedstawiono wyniki badań destrukcji materiału izolacyjnego pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania wody, wprowadzonej do materiału izolacyjnego. Skutki eksploatacji zawilgoconego materiału izolacyjnego badano w zależności od ilości cykli zamrażania i rozmrażania uzyskując dużo większe pogorszenie własności izolacyjnych niż samo wprowadzenie wody do suchego materiału izolacyjnego.
EN Contemporary transport of perishable food and other cargoes sensitive for temperature changes is carried out basing on specialist isothermal and cooling bodies. The reason of the deterioration of the body insulation condition is the penetration of water into the heat/cold protecting material and the further destruction of the insulation properties by moisture which in the insulating material is subject to cyclic freezing and defrosting processes depending on the temperature of the transported goods. The paper presents the tests results on the destruction of the insulating material under the influence of cyclic freezing and defrosting of water introduced into the insulating material. The effects of servicing the damp insulating material were examined depending on the quantity of cycles of freezing and defrosting getting much worse deterioration of insulating properties than in case of entering water into the dry insulating material.
Słowa kluczowe
PL nadwozie chłodnicze   materiał izolacyjny   destrukcja materiału izolacyjnego   własności izolacyjne  
EN refrigeration body   insulating material   destruction of materials   destruction of insulation   insulation properties  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1271--1274, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz.
Twórcy
autor Rochatka, T.
Bibliografia
1. Rochatka T. Method elaboration for determining heat losses within heat leakage bridges occurring in isothermal and cooling bodies, MAM Jun 2015, vol. 61, no. 06.
2. Minkina W. Dudziak S. Infrared termography. Errors and Uncertainties, WILEY 2009.
3. Minkina W. Dudziak S. Termografia w podczerwieni - błędy i niepewności, PAK vol. 55, nr 11/2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-58330ecd-11eb-4e8e-83c7-4157341e083f
Identyfikatory