Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-582704fd-0b76-4b8a-a6fc-7cb5d2cb81a3

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Charakterystyka zagrożeń organizacyjno-prawnych i socjalnych objętych planami ratowniczymi oraz planami zarządzania kryzysowego na poziomie centralnym

Autorzy Kisilowski, M.  Kunikowski, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zostały przedstawione klasyfikacje zagrożenia oraz ogólny opis w kategoriach zagrożeń naturalnych, technicznych społeczno-ekonomicznych, militarnych. Szczegółowej analizie poddano zagrożenia organizacyjno-prawne i społeczne.
EN The article presents hazard classification and description according following categories: natural, technical, socio-economic and military. A detailed analysis on organizational, legal and social hazards has been conducted.
Słowa kluczowe
PL zagrożenia bezpieczeństwa   klasyfikacja zagrożeń   zarządzanie kryzysowe  
EN security risks   hazard classification   crisis management  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 9
Strony 197--202
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., tab.
Twórcy
autor Kisilowski, M.
  • Katedra Procesów Zarządzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
autor Kunikowski, G.
  • Katedra Systemów Zarządzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
Bibliografia
1. Bonisławska B.: Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA, 2(1). 2012
2. Drabik I.: Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w zarządzaniu kryzysowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, (nr 20), 2015.
3. Ficoń, K.: Inżynieria zarządzania kryzysowego: podejście systemowe. BEL Studio, Warszawa, 2007.
4. Hołyst B.: Kryminologia. LexisNexis, Warszawa, 2009.
5. Jakubczak R.: Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP: podręcznik dla studentek i studentów. Bellona, Warszawa, 2004
6. Jakubczak R., Flis J.: Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzwania i strategie. Bellona, Warszawa, 2006.
7. Kisilowska H.: Państwo polskie wobec globalnych wyzwań współczesnego świata. [w:] J. Kleer (red.): Wizja przyszłości Polski: studia i analizy. T. 1, Społeczeństwo i państwo, Kluczowe Problemy Przyszłości. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa, 2011
8. Kisilowski M.: Planowanie przestrzenne jako element zarządzania kryzysowego w administracji publicznej. [w:] B. Dobkowska (red.), P. Sobotko (red.), M. Ziniewicz (red.): Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec potrzeb inwestycyjnych i bezpieczeństwa państwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn, 2015
9. Kleer J.: Otoczenie światowe i bariery cywilizacyjne Polski. [w:] J. Kleer (red.): Wizja przyszłości Polski: studia i analizy. T. 1, Społeczeństwo i państwo, Kluczowe Problemy Przyszłości. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Warszawa 2011
10. Kosieradzka A.(red.), Zawiła-Niedźwiecki J. (red.): Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym. edu-Libri. Kraków-Legionowo, 2016.
11. Krupa B.: Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego. Difin, Warszawa, 2013
12. Kwećko R. i Zdrodowski B.: Zagrożenia militarne. [w:] A. Najgebauer (red.): Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy. Wojskowa Akademia Techniczna. Warszawa, 2009.
13. Morawski A.: Rola organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego. „e-Politikon”, (6), 2013.
14. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2010
15. Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego 2013-2015. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa, 2012.
16. Sadowski Z. i Kozłowski P.: Zagrożenia ekonomiczno-społeczne. Nauka, (4). 2010
17. Skomra W. (red.): Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP. BEL Studio. Warszawa, 2015.
18. Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu. (Dz.U. 1964 nr 41 poz. 276, 1964).
19. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 210).
20. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 736 z zm).
21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1073).
22. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1868).
23. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 209).
24. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 656).
25. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241, z zm.).
26. Wasilewski M.: Walka o Muzeum Krytyczne. Czas Kultury, (3), 2011.
27. Wierzbicki A.P.: Technology and Change: The Role of Technology in the Knowledge Civilization Era. [w:] A.P. Wierzbicki (red.), Y. Nakamori (red.): Creative Environments, Studies in Computational Intelligence. Springer, Berlin Heidelberg, 2007.
28. Wojnar I.: Wyzwania i przyszłość. Krótka refleksja humanistyczna. [w:] J. Kleer (red.), A.P. Wierzbicki (red.), B. Galwas (red.) L. Kuźnicki (red.): Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia. Kluczowe Problemy Przyszłości. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa, 2010.
29. Wstępne wyniki badania społecznej i ekonomicznej kondycji organizacji trzeciego sektora w 2012 r. GUS, Warszawa, 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-582704fd-0b76-4b8a-a6fc-7cb5d2cb81a3
Identyfikatory