Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5826e5cc-07f4-4943-bd93-f1e8447fe57f

Czasopismo

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

Tytuł artykułu

Zróżnicowanie sorpcyjności kapilarnej cegieł ceramicznych pochodzących z różnych wytwórni

Autorzy Garbalińska, H.  Głowacki, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Differentiation of capillary sorption between ceramic bricks made by different producers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawione w artykule badania dotyczą tempa rozprzestrzeniania się wody w ścianach wykonanych z cegieł ceramicznych, pochodzących z trzech różnych wytwórni. W celu zapewnienia porównywalności wyników, zadbano o to, aby cegły w każdym przypadku były tej samej klasy wytrzymało-ściowej. W laboratorium zasymulowano obciążenie przegród, wykonanych z tych trzech materiałów, działaniem wody ciekłej. Jej obecność w przegrodzie związana jest ze zjawiskiem kondensacji, ale także z nieprzewidywalnymi sytuacjami, jakie mają miejsce w przypadku np. pojawienia się awarii instalacji, uszkodzenia hydroizolacji ścian fundamentowych lub wystąpienia wód powodziowych. W badaniach zastosowano klasyczną metodę grawimetryczną. Odtworzone w eksperymencie czasowe przebiegi procesu podciągania kapilarnego wskazywały na znaczące różnice między poszczególnymi grupami badanych próbek. Znalazło to swój wyraz w bardzo silnie zróżnicowanych wartościach współczynników sorpcji A, przypisanych do materiałów pochodzących od różnych producentów. W skrajnym przypadku uzyskano różnice znacznie przekraczające 100%.
EN The research presented in the article concerns expansion of water in walls made from ceramic bricks coming from three different factories. In order to ensure comparability of the results, bricks of the same strength class were chosen for the experiment. The laboratory tests included simulation of water action on the walls made from the three different kinds of bricks. The presence of water in the walls is the result of condensation, but also be connected with unpredictable situation which take place in some cases, for example: breakdown or malfunction of the installation, damage of the hydroinsulation of the foundation walls or appearing of flood water. The classic gravimetric method was applied in the research. The courses of capillary action registered in the experiment indicated at considerable differences between particular groups of the samples researched. The tests showed strongly differentiated values of the sorption coefficient A of the materials coming from the three producers. In the extreme case the difference reached more than 100%.
Słowa kluczowe
PL cegła ceramiczna   podciąganie kapilarne   współczynnik sorpcji kapilarnej   metoda grawimetryczna  
EN ceramic brick   capillary rise   capillary absorption coefficient   gravimetric method  
Wydawca Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.
Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
Rocznik 2016
Tom T. 8, nr 4
Strony 9--14
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., fot., wykr.
Twórcy
autor Garbalińska, H.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, Halina.Garbalinska@zut.edu.pl
autor Głowacki, M.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury – absolwent, mjjglowacki@gmail.com
Bibliografia
[1] Głowacki M. Badanie i analiza podstawowych parametrów technicznych cegły ceramicznej narażonej na oddziaływanie wody kapilarnej, praca dyplomowa inżynierska, zrealizowana pod kierunkiem H. Garbalińskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin 2016
[2] Garbalińska H. Izotermiczne współczynniki transportu wilgoci porowatego materiału budowlanego, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2002
[3] PN-EN ISO 9346:2009 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków i materiałów budowlanych. Wielkości fizyczne dotyczące przenoszenia masy. Słownik. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009
[4] Pietrzak K., Kubissa W., Kubissa J., Banach M. O metodach pomiaru sorpcyjności, Inżynieria i Budownictwo, nr 11/2011
[5] Garbalińska H., Bochenek M. Wpływ podciągania kapilarnego na przewodność cieplną betonu komórkowego, Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2013
[6] Garbalińska H., Głowacka A. Symulacyjne badania dotyczące rozprzestrzeniania się zawilgocenia kapilarnego w ścianach bloczków silikatowych. Polska Energetyka Słoneczna 43 Nr I-IV/2015
[7] Martys N.S., Ferraris C.F., Capillary transport in mortars and concrete, Cement and Concrete Research, 27(5)/2007
[8] Garbalińska H., Kapillarer Wassertransport in Zementmörtel. Experimentelle Bestimmung der Koeffizienten des kapillaren Saugens, Bauphysik, 24(2)/2002
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5826e5cc-07f4-4943-bd93-f1e8447fe57f
Identyfikatory