Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-580a21dc-a65c-4b3c-b637-da5037e755c4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie analizy big data w planowaniu funkcjonowania infrastruktury drogowej

Autorzy Górecki, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Big data in planning of road infrastructure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule wskazano, że przedsięwzięcia budownictwa drogowego mogą być rozpatrywane jako projekty, zorganizowane według ogólnej metodyki zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki branży. Wskazano potrzebę rozpatrywania tego typu przedsięwzięć w perspektywie całego cyklu życia obiektu budowlanego. Sprecyzowano też, że zarządzanie ryzykiem odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu projektem. Sformułowano mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia wynikające ze stosowania dużych zbiorów danych w zarządzaniu poszczególnymi obszarami projektów budowy infrastruktury drogowej. Pokazano możliwości zarządzania projektami z wykorzystaniem danych gromadzonych w sposób cyfrowy, w formie Big Data (BD). Zadanie to wykonano omawiając użyteczność BD zarówno w odniesieniu do poszczególnych wymiarów zarządzania projektami, jak i poszczególnych faz cyklu życia obiektów budowlanych.
EN The article described that road construction projects can be considered as projects that are covered by the general management methodology with taking into account the specificity of the industry. It was pointed out that there is a need for considering such projects in the perspective of the whole life cycle of the structure. It was also specified that risk management plays a key role in project management. Strengths and weaknesses have been formulated, as well as the opportunities and threats resulting from the use of large data sets in the management of individual areas of road infrastructure projects. There were identified project management capabilities with use of data collected digitally, namely Big Data (BD). The utility of BD was discussed both in terms of particular constraints of project management as well as individual phases of the structure.
Słowa kluczowe
PL big data   infrastruktura drogowa   analiza swot  
EN big data   road infrastructure   swot analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1725--1732, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Górecki, J.
Bibliografia
1. Al Nuaimi E., Al Neyadi H., Mohamed N., Al-Jaroodi J. (2015). Applications of big data to smart cities, "Journal of Internet Services and Applications", 6(1), ss. 1-15, http://doi.org/10.1186/s13174-015-0041-5.
2. Alshawish R. A., Alfagih S. A. M., Musbah M. S. (2016). Big data applications in smart cities, "2016 International Conference on Engineering & MIS (ICEMIS)", http://doi.org/10.1109/ICEMIS.2016.7745338.
3. Batty M. (2016). Big data and the city. "Built Environment", 42(3), ss. 321-337. http://doi.org/10.2148/benv.42.3.321.
4. Bhattacharjee S., Gosh S. (2011). Safety Improvement Approaches in Construction Industry: A Review and Future Directions. "Proceeding of 47th ASC Annual International Conference", (Ilo 1985).
5. Bilal M., Oyedele L. O., Akinade O. O., Ajayi S. O., Alaka H. A., Owolabi H. A., Bello S. A. (2016). Big data architecture for construction waste analytics (CWA): A conceptual framework. "Journal of Building Engineering", 6, ss. 144-156. http://doi.org/10.1016/j.jobe.2016.03.002.
6. Bizon-Górecka J., Górecki J. (2015). Ryzyko projektu inwestycyjno-budowlanego w perspektywie formuły jego realizacji. "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", 74, ss. 4-15.
7. Chung D., Rui X., Min D., Yeo H. (2013). Road traffic big data collision analysis processing framework. "2013 7th International Conference on Application of Information and Communication Technologies", ss. 1-4. http://doi.org/10.1109/ICAICT.2013.6722733.
8. Cunbin L., Yunqi L., Shuke L. (2015). Human resources risk element transmission model of construction project based on system dynamic. "Open Cybernetics and Systemics Journal", 9, ss. 295-305.
9. Formoso C., Bølviken T., Rooke J., Koskela L. (2015). A conceptual Framework for the Prescriptive Causal Analysis of Construction Waste. "23rd Annual Conference of the International Group for Lean Construction", ss. 454-461. Retrieved from http://www.iglc.net/Papers/Details/1162.
10. Goh B. H. (2005). The dynamic effects of the Asian financial crisis on construction demand and tender price levels in Singapore. "Building and Environment", 40(2), ss. 267-276. http://doi.org/10.1016/j.buildenv.2004.07.012.
11. Górecki J. (2015). Maturity of project management in polish and foreign construction companies. "Foundations of Management", 7(1), ss. 71–82. http://doi.org/10.1515/fman-2015-0026.
12. Guo S., Luo H., Yong L. (2015). A Big Data-based Workers Behavior Observation in China Metro Construction. "Procedia Engineering" (Vol. 123, ss. 190-197). http://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.10.077.
13. Hilbert M. (2015). Big Data for Development: A Review of Promises and Challenges. "Development Policy Review", 34(1), ss. 135-174. http://doi.org/http://doi.org/10.1111/dpr.12142.
14. Hua X., Wang J., Lei L., Zhou B., Zhang X., Liu P. (2016). HTDMS: A system for traffic big data management. "Communications in Computer and Information Science" (Vol. 626, ss. 85-96). http://doi.org/10.1007/978-981-10-2209-8_8.
15. Imawan A., Kwon J. (2015). A timeline visualization system for road traffic big data. "Proceedings - 2015 IEEE International Conference on Big Data, IEEE Big Data 2015" (ss. 2928–2929). http://doi.org/10.1109/BigData.2015.7364125.
16. Imawan A., Putri F. K., An S., Jeong H. Y., Kwon J. (2015). Scalable extraction of timeline information from road traffic data using MapReduce. "Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics, DSAA 2015". http://doi.org/10.1109/DSAA.2015.7344850.
17. Lu W., Chen X., Ho D. C. W., Wang H. (2016). Analysis of the construction waste management performance in Hong Kong: The public and private sectors compared using big data. "Journal of Cleaner Production", 112, ss. 521-531. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.106.
18. Lu W., Chen X., Peng Y., Shen L. (2015). Benchmarking construction waste management performance using big data. "Resources, Conservation and Recycling", 105, ss. 49-58. http://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.10.013.
19. NSF (National Science Foundation) (2012), Core Techniques and Technologies for Advancing Big Data Science & Engineering (BIGDATA), Washington.
20. Pan Y., Tian Y., Liu X., Gu D., Hua G. (2016). Urban Big Data and the Development of City Intelligence. "Engineering". http://doi.org/10.1016/J.ENG.2016.02.003.
21. Pengcheng X., Kun L. (2012). The evaluation for the behavioral risk of principal participants in construction project based on BP neural network. "Advances in Information Sciences and Service Sciences", 4(14), ss. 97-107. http://doi.org/10.4156/AISS.vol4.issue14.12.
22. Wang X., Li Z. (2016). Integrated Platform for Smart Traffic Big Data. "Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Logistics, Informatics and Services Sciences (LISS’2016)" (ss. 345-350). http://doi.org/10.1109/LISS.2016.7854592.
23. Yang T., Chen G., Sun X. (2015). A big-data-based Urban flood defense decision support system. "International Journal of Smart Home", 9(12), ss. 81–90. http://doi.org/10.14257/ijsh.2015.9.12.09.
24. Yuan N. (2015). Mining Social and Urban Big Data. "WWW'15 Companion Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web". http://doi.org/10.1145/2740908.2745843.
25. Yuan Y., He L., Li W., Yan L., Deris M. M. (2016). Real-time calculation of road traffic saturation based on big data storage and computing. "Proceedings - 14th International Symposium on Distributed Computing and Applications for Business, Engineering and Science, DCABES 2015" (ss. 204-207). http://doi.org/10.1109/DCABES.2015.58.
26. Zhang Y., Luo H., He Y. (2015). A System for Tender Price Evaluation of Construction Project Based on Big Data. "Procedia Engineering" (Vol. 123, ss. 606-614). http://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.10.114.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-580a21dc-a65c-4b3c-b637-da5037e755c4
Identyfikatory