Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-57cfc575-390b-42eb-9dfc-ce5670b33fa6

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody planowania badań G. Taguchi do analizy i optymalizacji procesu nagniatania żeliwa EN-GJLP-250

Autorzy Lewandowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Using G. Taguchi’s research planning method for analysis and optimisation of cast iron EN-GJLP-250 surface burnishing
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu oleju bazowego SN-150 oraz dodatków do olejów smarowych R-2000 (preparat na bazie metali miękkich) i Motor LIFE (preparat o działaniu chemicznym) na strukturę geometryczną powierzchni próbek z żeliwa EN-GJLP-250 po procesie toczenia i nagniatania. Ustalono wpływ oleju bazowego oraz preparatów eksploatacyjnych na parametr chropowatości powierzchni Ra po procesach obróbki. Na podstawie przeprowadzonych badań według metody G. Taguchi i analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że preparaty eksploatacyjne nie mają wpływu na strukturę geometryczną powierzchni po obróbce. Dla badanego żeliwa optymalnymi warunkami toczenia i nagniatania powierzchniowego są: minimalne posuwy toczenia i nagniatania, minimalna prędkość toczenia, maksymalne prędkość i siła nagniatania, maksymalny promień naroża noża tokarskiego oraz nagniatanie w obecności oleju bazowego SN-150.
EN In the article, the results of research on the base machine oil SN 150 and the exploitation additives R-2000 (preparation on the base of soft metals) and Motor LIFE (preparation using chemical actions) influence on the surface geometrical structure of parts from cast iron EN-GJLP-250 when turning and burnishing. The influence of machine oil and exploitation additives on the Ra roughness parameter after machining is defined. On the bases of research using G. Taguchi’s method and the analysed results, the absence of the influence of exploitation additives on the surface geometrical structure after burnishing is explained. The optimal conditions of turning followed by burnishing are defined including the following: minimal feeds of turning and burnishing, minimal speed of turning, maximal speed and force of burnishing, and the maximal nose radius of the cutter in the presence of base machine oil.
Słowa kluczowe
PL żeliwo   dodatki do olejów smarowych   nagniatanie powierzchniowe   warstwa wierzchnia   metoda G. Taguchi  
EN cast iron   exploitation additives   surface burnishing   surface layers   method G. Taguchi  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2013
Tom nr 2
Strony 103--113
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lewandowski, A.
Bibliografia
1. Hamrol A.: Zapewnianie jakości w procesach wytwarzania. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
2. Kukiełka L.: Podstawy badań inżynierskich. PWN, Warszawa 2002.
3. Laber S.: Preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym MOTOR LIFE. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2001.
4. Ovseenko A. N., Gajek M., Serebriakow W.: Formirovanie sostojanija poverchnostnogo sloja detalej masin technologiceskimi metodami. Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole 2001.
5. Przybylski W.: Obróbka nagniataniem: technologia i oprzyrządowanie. WNT, Warszawa 1979.
6. Mańczak K.: Technika planowania eksperymentu. WNT, Warszawa 1976.
7. Tubielewicz K.: Technologia nagniatania żeliwnych części maszyn. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
8. Laber S.: Analiza współzależności pomiędzy stanem warstwy wierzchniej a właściwościami użytkowymi żeliwnych elementów maszyn obrabianych nagniataniem. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra 1985.
9. Polowski W., Czechowski K., Toboła D., Rusek P., Kalisz J., Janczewski Ł.: Obróbka Skrawaniem - Efektywne Wytwarzanie, Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN, Wrocław 2012.
10. Feldshtein E., Serenkov S.P.: Wykorzystanie planowania metody G. Taguchi do analizy i optymalizacji procesu nagniatania, Przegląd Mechaniczny nr 10, 2004, s. 27-29.
11. Polański Z.: Metody optymalizacji w technologii maszyn, PWN, Warszawa 1977.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-57cfc575-390b-42eb-9dfc-ce5670b33fa6
Identyfikatory