Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-57a24879-114f-4d80-942a-8cc5101924c8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wspomagana komputerowo rekonstrukcja przebiegu wypadku

Autorzy Deptuś, W.  Koralewski, G.  Wrona, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Computer assisted accident course reconstruction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule wskazano na trudności w rekonstrukcji zdarzeń drogowych, w którym uczestniczą współczesne pojazdy samochodowe. Zwrócono uwagę na niewłaściwe gromadzenie rzeczowego materiału dowodowego, który stanowi podstawę do odtworzenia przebiegu wypadku. Zastosowano symulacyjny program do rekonstrukcji i wizualizacji przebiegu wypadku drogowego z udziałem dwóch pojazdów samochodowych. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na określenie parametrów ruchu samochodów oraz pozwoliły określić wzajemne położenia pojazdów względem siebie i jezdni w chwili zderzenia. Uwzględniono warunki drogowe i otoczenie jezdni, co pozwoliło na określenie możliwości i realizację manewrów obronnych, jakie podjęli kierujący po wzajemnym rozpoznaniu się na jezdni. Przeprowadzona symulacja zweryfikowała okoliczności wskazane przez kierujących pojazdami.
EN The article indicates difficulties with reconstructing road accidents with participation of contemporary cars. Attention was paid to inappropriate gathering of evidence material that constitutes grounds for accident reconstruction. Simulation software was applied for reconstruction and visualization of the course of road accident with participation of two vehicles. The performed calculations allowed determining the parameters of car movement, as well as the mutual position of the vehicles one towards the other and towards the road at the moment of collision. Traffic conditions were taken into consideration, as well as the road surroundings, which allowed determining the possibilities and making the protective maneuvers the drivers undertook after they had recognized each other on the road. The performed simulation verified the circumstances indicated by the drivers of vehicles.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   wypadek drogowy   symulacja komputerowa  
EN safety on road   road accidents   computer simulation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 122--125
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il., rys.
Twórcy
autor Deptuś, W.
autor Koralewski, G.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki, g.koralewski@wsosp.pl
autor Wrona, R.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, r.wrona@pollub.pl
Bibliografia
1. Prochowski L., Unarski J., Wach W., Wicher J.: Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych. WKiŁ, Warszawa 2008 r.
2. Opracowanie zbiorowe: Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego. IES, Kraków 2010 r.
3. Wrona J. Wrona R.: Wyprzedzanie jako szczególnie niebezpieczny manewr drogowy. Autobusy nr 7-8/2012.
4. Wicher J.: Pojazdy samochodowe. Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2004 r.
5. Koralewski G., Wrona R. : Wykorzystanie zapisów kamer video w rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Autobusy 6/2016.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-57a24879-114f-4d80-942a-8cc5101924c8
Identyfikatory