Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-57777739-c017-4a9e-a883-f6bf53d41033

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Adaptacja rynkowa organizatora miejskiego transportu zbiorowego

Autorzy Kołodziejski, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym spowodowała zasadniczą zmianę warunków kształtowania obsługi komunikacyjnej w kontekście rozwiązań organizacyjno-zarządczych. W ustawie tej określono jednoznacznie obligatoryjną formę organizacji rynku oraz zadania podmiotów tworzących jego stronę podażową. Po wejściu w życie 1 marca 2011 r. ustawy jedyną dopuszczalną formą rynku jest konkurencja regulowana. W związku z tym została ograniczona swoboda gmin dotycząca wyboru zasad organizacji transportu miejskiego. W rezultacie w wielu przypadkach gminy zobowiązane zostały do zreformowania dotychczasowych zasad organizacji rynku transportu miejskiego oraz nastąpić musiała adaptacja nowych warunków działania przez podmioty rynku, w tym w szczególności przez pełniącego kluczową rolę w świetle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - organizatora miejskiego transportu zbiorowego. Najistotniejsze znaczenie mają ustawowe zapisy ograniczające możliwość koncentracji funkcji planowania, organizowania, realizowania i kontrolowania w ramach jednego podmiotu gospodarczego. Gminy, do tej pory powierzające najczęściej organizację obsługi swojemu monopolistycznemu przedsiębiorstwu, zmuszone zostały do oddzielenia funkcji zarządczych od realizacji przewozów. Zgodnie z zapisami ustawy, organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego zapewniająca funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. W artykule przedstawiono zadania organizatora miejskiego transportu zbiorowego, dokonano analizy rynku miejskiego transportu zbiorowego, opisano proces adaptacji rynkowej na rynku transportu zbiorowego i proces adaptacji rynkowej organizatora transportu.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   transport publiczny   organizacja transportu miejskiego   operator transportu zbiorowego  
EN public transport   municipal transport organization   collective transport operator  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 12
Strony 6--10
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Kołodziejski, H.
  • Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej
Bibliografia
[1] O. Wyszomirski, Zarządy komunikacji miejskiej w procesie restrukturyzacji jej funkcjonowania w latach 1991-2011, Biuletyn Komunikacji Miejskiej 2011, nr 118.
[2] S. Mynarski, Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
[3] J. Apanowicz, A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, Zarządzanie organizacjami, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2002.
[4] M. Jaciow, Efektywność badań marketingowych, Marketing i Rynek 2007, nr 2.
[5] S. Krawiec, Teoria systemów jako instrumentarium badań ekonomicznych w transporcie, [w:] Problemy Transportu i Logistyki, nr 13.
[6] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 628, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
[7] K. Szałucki, Przedsiębiorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
[8] J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
[9] S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe, Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003.
[10] I. Kowalik, Koncepcja orientacji rynkowej w administracji samorządowej, Marketing i Rynek 2010, nr 7.
[11] A. O’Cass, R. Voola, Implementing Competitive Strategies. The Role of Responsive and Proactive Market Orientations, European Journal of Marketing 2010, nr 1/2.
[12] R. Jones, K. Tollin, Marketing logics for competitive advantage? European Journal of Marketing 2009, nr 3/4.
[13] J. Kamiński, Kiedy powstał marketing?, Marketing i Rynek 2011, nr 6.
[14] G. Rosa, Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
[15] D. Siemieniako, Lojalność relacyjna a zobowiązanie w złożonych związkach usługowych, Marketing i Rynek 2011, nr 8.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-57777739-c017-4a9e-a883-f6bf53d41033
Identyfikatory