Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-576e0bbb-ff62-4c3a-b700-15f25f917f46

Czasopismo

Problemy Nauk Stosowanych

Tytuł artykułu

Możliwości łączenia zdefektowanych drutów z pamięcią kształtu

Autorzy Kapustka, K.  Hajduga, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The possibilities of joining defected wires with the memory of shape
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wstęp i cel: Praca została poświecona próbie reperacji drutów NiTi, które z różnych przyczyn uległy uszkodzeniu i deformacji. W dotychczasowej literaturze, Autorzy nie napotkali na informacje dotyczące reperacji elementów wykonanych z materiału z pamięcią kształtu. Połączeń dokonano metodą spawania w osłonie argonu, lutowania, oraz zgrzewania. Zakres pracy obejmuje badania metalograficzne makro i mikroskopowe struktury oraz mechaniczne: statyczną próbę rozciągania, pomiar twardości spoiny. Materiał i metody: Do badań zostały wytypowane druty ortodontyczne z pamięcią kształtu firmy Rematitan-Dentaurum®, oraz Nitanium-Ortho-Organizers®. Do obserwacji makroskopowych wybrano najbardziej charakterystyczne próbki uzyskane metodą różnego połączenia drutów NiTi. Badania spoin dokonano za pomocą mikroskopu stereoskopowego przy powiększeniu 7.5x. Wyniki: Metalografia makroskopowa - wniosła rzetelne informacje o kształcie i wielkości spoin. Badania mikroskopowe natomiast pozwoliły ocenić ciągłość połączenia - linię zwarciaprzylegania drutów NiTi w aspekcie różnych połączeń. Wniosek: W kontekście badań wytrzymałościowych najbardziej właściwą metodą reperacji drutów NiTi jest spawanie ewentualnie lutowanie. Mniejsza twardość spoiny skutkuje podwyższoną plastycznością połączenia.
EN Introduction and aim: The paper was dedicated to try to repair NiTi wires, which for various reasons have been damaged and deformed. In the prior literature, the Authors have not found the information on repairing components made of a shape memory material. Connections made by welding argon, soldering and welding. The scope of the paper includes studies of macro and microscopic metallographic structure and mechanical: the static tensile test, hardness measurement of the weld. Material and methods: The study had been selected orthodontic wires, shape memory company Rematitan-Dentaurum ®, and Nitanium-Ortho Organizers ®. To observe the most characteristic macroscopic were selected samples obtained by using the different connections NiTi wires. Weld testing was performed using a stereoscopic microscope at a magnification of 7.5x. Results: The macroscopic metallography has been brought some reliable information about the shape and size of welds. But microscopic study allowed to evaluate the continuity of the connection - the line short-adhesion NiTi wires in terms of different connections. Conclusion: In the context of endurance tests, the most appropriate method of repair NiTi is wire welding or soldering. The smaller the hardness of the weld resulting in increased plasticity connection.
Słowa kluczowe
PL inżynieria materiałowa   ortodoncja   druty z pamięcią kształtu   wytrzymałość  
EN materials engineering   orthodontics   shape memory wires   strength  
Wydawca Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
Czasopismo Problemy Nauk Stosowanych
Rocznik 2014
Tom T. 2
Strony 109--118
Opis fizyczny Bibliogr.: 8 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kapustka, K.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Bielsko-Biała
autor Hajduga, M.
Bibliografia
[1] Bensmann G., Baumgart F., Hartwig J.: Metall 1981, vol. 35, s. 312.
[2] Bojarski Z., Morawiec H.: Metale z pamięcią kształtu. PWN, Warszawa 1989.
[3] Ćwikła A.: Medyczne zastosowanie materiałów inteligentnych. PWSZ, Chełmno 2008.
[4] Hajduga M., Królikowski Z.: Materiałoznawstwo metali. Uniwersytet Śląski, Katowice 1978.
[5] Marciniak J.: Biomateriały. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
[6] Mikulewicz M., Szymkowski J.: Mikroanaliza rentgenowska składu wybranych drutów ortodontycznych. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 2, s. 252-256.
[7] Radomski T., Ciszewski A.: Lutowanie. WNT, Warszawa 1974.
[8] Ziółkowski A.: Pseudosprężystość stopów z pamięcią kształtu badania doświadczalne i opis teoretyczny. PAN Warszawa 2006.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-576e0bbb-ff62-4c3a-b700-15f25f917f46
Identyfikatory