PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagospodarowanie ciepła odpadowego jako jeden ze sposobów poprawy efektywności energetycznej

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Management of Waste Heat as a Way to Improve Energy Efficiency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podano ogólne zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki energetycznej oraz omówiono możliwości i zasady, którymi należy się kierować przy odzysku ciepła. Omówiono ogólne pojęcie energii odpadowej a także korzyści płynące z jej zagospodarowania, przy czym wyszczególniono charakterystyczne przypadki zasobów przemysłowej energii odpadowej w rozbiciu na zasoby energii fizycznej i chemicznej. Przedstawiono również ogólne zasady odzysku i wykorzystania energii odpadowej a także wskazano na sposób oceny takich zasobów. Wreszcie, przyjmując jako podstawowe kryterium poziomu temperatury nośnika energii odpadowej, podano klasyfikację zasobów ciepła odpadowego oraz wskazano, związane z poziomem temperatury, możliwe sposoby zagospodarowania takich zasobów.
EN
General principles of rational energy management are given, and the possibilities and principles that should be followed during heat recovery discussed. The general concept of energy waste and the benefits of its management are discussed. The specific cases are listed presenting separately physical and chemical energy resources. The paper also presents the general principles of recovery and use of waste energy. The way to evaluate such resources is pointed out. Finally, taking as a basic criterion the temperature level of waste energy carrier, the classification of waste heat resources is given. Possible ways of managing such resources related to the temperature level are presented.
Rocznik
Strony
455--460
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Dyrektywa 2006/32/WE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca Dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz.Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 64)
 • [2] Dyrektywa 2004/8/WE z 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania ko-generacji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG
 • [3] Dyrektywa 2005/32/WE z 6 lipca 2005 r. stanowiąca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię
 • [4] Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. L 1 z 04.01.2003 str. 65; Dz.Urz. UE. Polskie wydanie specjalne, Rozdział 12, tom 2, str. 168)
 • [5] Konkluzja Rady Unii Europejskiej z 9 marca 2007 r. http://www. consilium.europa.eu/ueDocs/cmsData/docs/pressdata/PL/ ec/93142.pdf
 • [6] Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2008, nr 223, poz. 1459 z późn. zmian.)
 • [7] Ustawa z 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. 2012, nr 0. poz. 1397)
 • [8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu energetycznego oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. 2012, poz. 962)
 • [9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej (Dz.U. 2012, poz. 1039)
 • [10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz.U. 2012, poz. 1227)
 • [11] Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2013, poz. 15)
 • [12] Praca zbiorowa: Przemysłowa energia odpadowa; WNT, Warszawa, 1993
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-576e0889-1ebc-4f8c-9a0d-63330e7d7fe0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.