Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-575c7045-7e87-4dfc-a3fc-a11749a202f1

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Wykorzystanie metod komputerowych do oszacowania skuteczności redukcji hałasu na stanowiskach pracy

Autorzy Boczkowski, A.  Kuboszek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of computer methods for the assessment of the effectiveness of the reduction of noise at workplaces
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zastosowanie symulacji komputerowej umożliwia kształtowanie optymalnych warunków wibroakustycznych środowiska przez odpowiednie planowanie budowy nowych lub przebudowy istniejących miast, układów komunikacyjnych, zakładów przemysłowych. Daje również możliwość oceny działania biernych środków redukcji hałasu (ekranów, obudów) na etapie ich projektowania, jak również umożliwia oszacowanie wpływu tych środków na klimat akustyczny badanych obiektów.
EN Usage of computer simulation enables creation of optimal wibroacoustic conditions of environment by right planning builds of new towns, communication systems, plants and pre-build existing ones. This usage also gives possibility of estimation of activity of passive noise control media (for example acoustic baffle) on a stage of their design and also enables estimation of influence of these items acoustic environment of investigated object.
Słowa kluczowe
PL hałas   metody symulacyjne   ocena oddziaływania akustycznego  
EN noise   simulation methods   acoustic impact assessment  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 26--38
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Boczkowski, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, Arkadiusz.Boczkowski@polsl.pl
autor Kuboszek, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, Artur.Kuboszek@polsl.pl
Bibliografia
1 A. Boczkowski. „Designing of noise protection systems in industrial environment”. Systems Supporting Production Engineering. W. Biały, J. Kaźmierczak (red.). Gliwice: P.A. Nova S.A., 2012.
2 A. Boczkowski. „Komputerowe wspomaganie w procesie realizacji ocen oddziaływania akustycznego zakładów przemysłowych na środowisko”. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. t.2. R. Knosala (red.). Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 372-383.
3 A. Boczkowski. „Racjonalne projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń przeciwhałasowych w przemyśle”. Materiały XXXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice-Szczyrk, 28.02-4.03.2011. Gliwice: Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2011, s.117-126.
4 A. Boczkowski, A. Kuboszek. „Techniczne i pozatechniczne aspekty wdrażania innowacyjnych metod projektowania zabezpieczeń przeciwhałasowych w przemyśle. Etap I. Ekspertyza akustyczna”. Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach. J. Kaźmierczak, J. Bartnicka (red.). Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 15-34.
5 A. Boczkowski, A. Kuboszek. „Techniczne i pozatechniczne aspekty wdrażania innowacyjnych metod projektowania zabezpieczeń przeciwhałasowych w przemyśle. Etap II. Projekt akustyczny”. Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach. J. Kaźmierczak, J. Bartnicka (red.). Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s.35-48.
6 Z. Engel. Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Warszawa: PWN, 2001.
7 M. Komoniewski, A. Boczkowski, A. Kuboszek. „Przykład realizacji oceny oddziaływania akustycznego kompleksu metalurgicznego na środowisko zewnętrzne”. Materiały XXXII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice-Szczyrk, 9-13.02.2004. Gliwice: Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2004, s. 39-50.
8 A. Kuboszek. „Badania symulacyjne wpływu źródeł dźwięku na klimat akustyczny w środowisku przemysłowym”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 22. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2004, s. 111-130.
9 A. Kuboszek. „Wspomaganie procesu projektowania zabezpieczeń akustycznych na stanowiskach pracy”. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t.2. R. Knosala (red.). Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 427-438.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-575c7045-7e87-4dfc-a3fc-a11749a202f1
Identyfikatory