Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-573a3b35-2491-48e8-9027-c119315df9d4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena właściwości badawczych testera tribologicznego TT-4

Autorzy Żurowski, W.  Zepchło, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of research opportunities of tribological tester TT-4
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania konstrukcyjne kilku testerów trybologicznych. Autorzy wskazali wady w obecnych sposobach realizacji skojarzenia ciernego na wybranych przykładach. W artykule zaprezentowana nowy tester tribologiczny, zapewniający niezmienne skojarzenie cierne. Proponowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie taśmy ciernej jako przeciwpróbki, przy jednoczesny zapewnieniu stałej prędkości liniowej taśmy. W artykule zostały zaprezentowane założenia konstrukcyjne nowego testera. W dalszej części artykułu zostały omówione podstawowe układy projektowanego urządzenia: układ napędowy, układ pomiarowy oraz głowica pomiarowa. Przedstawiono porównanie osiągniętych wyników pomiarowych z wynikami pochodzącymi z badań z wykorzystaniem typowego testera.
EN The article presents the existing design solutions of several tribological testers. The authors pointed out flaws in the current methods of implementation of the combination of the friction on selected examples. The article presented a new tribological tester, providing constant association friction. The proposed solution involves the use of the friction strip as countersample, while simultaneously ensuring a constant linear velocity of the tape. In the article they were presented with the design of the new tester. The rest of this article discussed the basic systems designed equipment: propulsion system, measuring system and the measuring head. Presented the results achieved measured against results of research using a typical tester.
Słowa kluczowe
PL tester tribologiczny   tarcie   TT-4  
EN tribological tester   friction   TT-4  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1233--1238
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Żurowski, W.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny; 26-600 Radom; ul. Krasickiego 54, wzurow@uthrad.pl
autor Zepchło, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny; 26-600 Radom; ul. Krasickiego 54, zepchlo.jaroslaw@gmail.com
Bibliografia
1. Trzos M., Problemy porównywalności wyników badań tribologicznych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2013.
2. http://www.tribologia.org/ptt/inst/rad/T-01M.pdf
3. http://www.tribologia.org/ptt/inst/rad/T-05.pdf
4. Lawrowski Z.: Tribologia tarcie, zużywanie i smarowanie, PWN Warszawa, 1993.
5. http://vitoltd.ovh.org/tppch/index.php?go=guma_scieralnosc
6. PN – 80/C-04233 Guma. Oznaczanie wskaźników ścieralności na aparacie Grasselli.
7. Jaroszyńska D., Gaczyński R., Felczak B., Metody badań właściwości fizycznych gumy, WNT Warszawa 1978.
8. Sadowski P.: zagadnienie energetyczne utworzenia cząstki zużycia tribologicznego. Praca doktorska. Politechnika Ra-domska, Wydział Mechaniczny. 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-573a3b35-2491-48e8-9027-c119315df9d4
Identyfikatory