PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Delimitation and analysis of areas suitable for the location of economic activity in the Wieliczka district

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Delimitacja i analiza obszarów predysponowanych do lokowania działalności gospodarczej w powiecie wielickim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this research was an attempt at selecting areas suitable for economic activity in the Wieliczka district (powiat) that would meet specific exclusion criteria and then to carry out an analysis of their investment attractiveness. Economic activity in this study includes investment objects that could negatively impact the environment and human health. A spatial database consisted of 39 thematic layers divided into 12 groups. Digital maps were taken from the Digital Library of Małopolska. Spatial delimitation was carried out with the use of Geographic Information System (GIS) and the MapInfo Professional 8 software. The analysis allowed to choose two areas suitable for economic activity in the Gdów and Wieliczka municipalities. The results of the study suggest that economic activity can be located in the selected area because it equipped with rich investment infrastructure enhancing its attractiveness for investors.
PL
Celem niniejszej pracy była próba wyznaczenia obszarów predysponowanych do lokowania działalności gospodarczej w powiecie wielickim w oparciu o przyjęty zestaw kryteriów wykluczających oraz analiza ich atrakcyjności inwestycyjnej. Działalność gospodarcza obejmuje swym zagadnieniem obiekty inwestycyjne, mogące negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi. Zastosowany zestaw cech przestrzennych wynikał z dostępności pozyskanego materiału i obejmował 39 warstw tematycznych, podzielonych merytorycznie na 12 grup. Dane w postaci map cyfrowych pozyskano z Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Delimitacji przestrzennej jednostek dokonano za pomocą Systemu Informacji Geograficznej (GIS), w programie MapInfo Professional 8. W wyniku przeprowadzonej delimitacji otrzymano dwie lokalizacje obszarów predysponowanych w obrębie gmin: Gdów i Wieliczka. Uznano, że istnieje możliwość lokowania działalności gospodarczej na wyodrębnionych terenach a wyróżnione lokalizacje charakteryzuje bogata infrastruktura inwestycyjna, świadcząca o ich atrakcyjności gospodarczej.
Rocznik
Tom
Strony
33--40
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28
Bibliografia
  • Bański J. 2008. Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddzia ływania gospodarki rolnej, Warszawa.
  • Bajerowski T. 2003. Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
  • Cowen D.J. 1997. Discrete Georeferencing. NCGIA Core Curriculum in GIScience. National Center for Geographic Information & Analysis, Santa Barbara (CA).
  • Domański R. 2013. Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • OIGG (Oferta inwestycyjna Gminy Gdów) 2013. Urząd Gminy, Gdów, 3–21.
  • POŚPW 2013–2016 (aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013–2016 z perspektywą na lata 2017–2020). 2013–2014. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Pracownia Badań Środowiskowych i Gospodarki Odpadami, Wieliczka, 24–33.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.).
  • SRGW (Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka) na lata 2007–2015. 2007. Wieliczka, 10–18.
  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-57297b31-2932-408c-9cc0-a500565aee75
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.