Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-56db590b-118f-4c5b-87b3-20e0ca260f37

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Negatywny wpływ subkultur na zarządzanie organizacją

Autorzy Topolska, K.  Kierzek, D.  Topolski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Negative impact subcultures the management organization
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został temat negatywnego wpływu subkultur na zarządzanie całą organizacją. W każdej organizacji między członkami grup pracowniczych panują wyznaczone relacje, wewnętrzne zasady w organizacji. Głównym celem takiej komunikacji jest tworzenia ram kultury organizacyjnej. W literaturze można znaleźć modele według jakich mogą tworzyć się relacje między pracownicze. Artykuł przedstawia kulturę organizacyjną i pokazuje jej wpływ na działanie organizacji. Zostało również opisane co warunkuje ich powstawanie oraz w jaki sposób istnienie poszczególnych subkultur może wpływać na całą organizację. Została przeprowadzona analiza studium przypadku, a także wykorzystano narzędzie badawcze.
EN The article was discussed about the negative impact of subcultures on the management of the entire organization. In any organization between members of employee groups prevail designated accounts, internal rules of the organization. The main purpose of this communication is to create a framework of organizational culture. In the literature you can find models of what can create relationships between employees. The article presents the organizational culture and shows its impact on the operation of the organization. It has also been described what determines their formation and how the existence of various subcultures can affect the whole organization. It was carried out case study analysis, and used research tool.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie organizacją   kultura organizacyjna   pracownicy   subkultura   oddziaływanie  
EN management organization   organizational culture   employees   subculture   influence  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1876--1879
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Topolska, K.
autor Kierzek, D.
autor Topolski, M.
Bibliografia
1. Albański L. „Wybrane zagadnienia z patologii społecznej”, Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, 2010.
2. Griffin R. „Podstawy zarządzania organizacjami” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
3. Hofstede G.J. „Kultury organizacyjne, PWE, Warszawa 2007.
4. Klincewicz Krzysztof, Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW 2016.
5. Koźmiński A., Piotrowski W., „Zarządzanie Teoria i praktyka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
6. Łaszczak M. „Patologie w organizacji”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1999.
7. Sirko Stanisław, Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wybrane problemy. Akademia Obrony Narodowej 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-56db590b-118f-4c5b-87b3-20e0ca260f37
Identyfikatory