Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-56d8dc82-25a1-4ce6-b186-6006a18ca259

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Social learning : nauczanie nieformalne w organizacji

Autorzy Żołędziewski, Ł. 
Treść / Zawartość http://www.wneiz.pl/studiainformatica
Warianty tytułu
EN Social learning : informal learning in organization
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W dzisiejszych czasach nikt już nie kwestionuje potęgi oddziaływania i możliwości wykorzystania Internetu i dostępnych systemów informatycznych. Nowoczesne przedsiębiorstwa, chcąc pozostać konkurencyjne na rynku i odnosić sukcesy, zmuszone są do stosowania do zarządzania przedsiębiorstwem najnowszych narzędzi, jakie oferuje rynek IT. Coraz częściej również polscy menedżerowie decydują się na wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych w swoich firmach – do zarządzania produkcją, sprzedażą czy szkoleniami i rozwojem intelektualnym pracowników. Za sprawą pozytywnych doświadczeń zachodnich partnerów, licznych korzyści i dynamicznie rozwijającej się branży e-learningowej wprowadzają do swoich przedsiębiorstw coraz nowsze rozwiązania edukacyjne. Jednym z nich jest tak zwany social learning – bardzo często wykorzystywany przez zachodnie korporacje, lecz, jak wynika z najnowszych badań, nadal mało popularny w polskich przedsiębiorstwach.
EN Nowadays, no one would challenge the power of influence and the possibility of using the Internet and available IT systems. Modern enterprises, in order to remain competitive in the market and be successful, are forced to use the latest tools to manage the company, that provides IT market. More and more Polish managers take a decisions to implement an integrated information systems in their companies – for production, sales and management of training and intellectual development of their workers. Thanks to positive experience of its western partners, a number of benefits and the booming e-learning industry they initiate latest learning solutions. One of them that is called social learning is increasingly used by western corporations, but still not so popular in Polish enterprises – as indicated by the results of recent studies.
Słowa kluczowe
PL social learning   społeczne uczenie się   edukacja nieformalna   przedsiębiorstwo  
EN social learning   non-formal education   business  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2011
Tom Nr 28
Strony 193--204
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., wykr.
Twórcy
autor Żołędziewski, Ł.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Bibliografia
1. Arrington M., Facebook Now Nearly Twice the Size of Myspace Worldwide, 2009, http://techcrunch.com/2009/01/22/facebook-now-nearly-twice-the-size-of-myspace-worldwide/ (2.02.2010).
2. Bersin J., From E-Learning to We-Learning, 2009, http://joshbersin.com/2009/09/25/ from-e-learning-to-we-learning/ (1.02.2010).
3. Clark A., E-learning – nauka na odległość, WKŁ, Warszawa 2007.
4. Cobb J., Learning 2.0 for Associations, 2009, http://www.tagoras.com/catalog/association-elearning/ (1.02.2010).
5. Downes S., Emerging technologies for learning, 2007, http://www.partners.becta.org.uk/page_documents/research/emerging_technologies07_chapter2.pdf (2.03.2010).
6. Ganowska I., SOA – kluczowy warunek efektywnego stosowania technologii Web 2.0, 2007, www.bankier.pl/wiadomosc/SOA-kluczowy-warunek-efektywnego-stosowania-technologii-Web-2-0-1652656.html (20.03.2010).
7. http://www.astd.org/lc/0111_trends (20.03.2010).
8. http://www.slideshare.net/dlinkpl/serwisy-spoecznociowe-w-polsce-1779250 (20.03.2010).
9. http://sociallearning.pl/?p=117 (20.03.2010).
10. Luckin R., Clark W., Learners’ Use of Web 2.0 Technologies In and Out of School, 2008, http://research.becta.org.uk/upload-dir/downloads/page_documents/research/web2_technologies_ks3_4.pdf (12.11.2010).
11. Masie E., Social Learning Survey, 2009, http://www.masie.com/social1 (2.01.2011).
12. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności – wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
13. Moeng B., IBM tackles learning in the workplace, 2004, http://www.itweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=18381:ibm-tackles-learning-in-the-workplace&catid (3.02.2010).
14. Wądołowska K., Społeczności wirtualne, 2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_058_10.PDF (3.06.2010).
15. Wąsowska P., Bielewicz A., Organizacja 2.0: fi rma bez barier, „Harvard Business Review Polska” 2009, No. 82 (83).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-56d8dc82-25a1-4ce6-b186-6006a18ca259
Identyfikatory