Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5675eb69-60e3-4dd5-97ea-fb90e378900d

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Związki funkcyjne parametrów fizycznych petrofizycznych i geomechanicznych (i innych) wynikające z zakresu skali pomiaru w stosunku do skali opisywanego zjawiska

Autorzy Jędrzejowska-Tyczkowska, H.  Ziemianin, K. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Quantitative relation of majority of geological and physical parameters in joint description and characterization of hydrocarbon reservoir as a result of scale effects
Konferencja Geopetrol 2012 : Nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na wyłaniający się i wymagający rozwiązania nowy problem, w literaturze światowej występujący pod nazwą scale effects. Złoża węglowodorów (przede wszystkim niekonwencjonalne) wymagają precyzji definiowania w zakresie geometrii lokalizacji i ilościowej oceny parametrów złożowych oraz zasobów. Powyższe jest wynikiem integracji wielu parametrów. To, które z nich najbardziej precyzyjnie charakteryzują złoże jest funkcją czynników odpowiedzialnych za genezę danego obiektu; ich działanie manifestuje się zarówno w skali regionalnej basenu sedymentacyjnego, jak i w skali lokalnej, np. zmiany diagenetyczne lub zmiany wywołane specyficznymi warunkami ciśnień i temperatur, czego odległym efektem jest generacja węglowodorów. Zagadnienie efektu skali w ocenie wielu praktycznych zagadnień w dziedzinie nauk geofizycznych i geologicznych na przestrzeni ostatniej dekady ewoluuje bardzo wyraźnie, stając się jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wiele zjawisk zachodzących w ośrodku geologicznym wymaga, zależnie od rozmiarów przestrzeni, w której są obserwowane i opomiarowane, różnego opisu formalnego i ilościowego. Oznacza to, iż relacje i własności parametrów określone w danej skali, np. regionalnej (w rozumieniu geologicznym) najczęściej nie mogą być wprost przeniesione do innej skali, np. lokalnej (w rozumieniu np. pomiarów laboratoryjnych na szlifach). Oznacza to również istotne zagrożenie poprawności interpretacji, szczególnie w odniesieniu do działań interdyscyplinarnych, gdzie ujednolicenie zakresu wartości wielu parametrów wymaga różnego rodzaju kalibracji i wyboru ilościowego zakresu wartości jako danych odniesienia. Rozwiązanie problemu skali w literaturze światowej odnosi się najczęściej do wybranych, określonych sytuacji. Ustalenie czy potrzebne i możliwe jest rozwiązanie ogólne, jest nadal kwestią przyszłości. Poniżej przedstawiono kilka przykładów świadczących o rozległości dziedzin wymagających uwzględnienia wzmiankowanego efektu.
EN The aim of this paper is to present a new issue that needs to be solved, known from English publications as a "scale effect". Conventional resources need a precision in defining a localization geometry as well as a quantitative estimation of reservoir parameters and the amount of resources. This is a result of integration of many parameters, from which those characterizing a reservoir most precisely derive from a function of factors affecting its genesis. Those parameters can act in both regional (sedimentary basin) and local scale (thin section investigations e.g. diagenesis). In the last decade, a scale effect has become a very important issue to solve in geology and geophysics. It is due to the fact, that many processes need different quantitative and formal description, depending on the size of investigated area. It means that relations and properties of parameters defined in regional scale cannot be directly transmitted to a different scale (e.g. local). Because of that, there is a risk in proper interpretation, especially in interdisciplinary projects, where standardization of parameters values range needs different types of calibration and a choice of a quantitative values range as a reference data has to be made. The scale effect in existing publications is most often solved for very specified cases. Whether more general solution is needed or possible to obtain it is a matter of the future. This paper presents a few cases, which show the range of different scientific fields that need to take scale effects into consideration.
Słowa kluczowe
PL złoża węglowodorów   złoża niekonwencjonalne   parametry  
EN hydrocarbon reservoirs   unconventional reservoirs   parameters  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2012
Tom nr 182 wyd. konferencyjne
Strony 75--79
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., wykr.
Twórcy
autor Jędrzejowska-Tyczkowska, H.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
autor Ziemianin, K.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
[1] Brouillette M. — Shock waves at microscales. Shock Waves 2003, 13, pp. 3-12
[2] Meheust Y., Schmittbuhl J. — Scale effects related to flow in rough fractures. Pure appl. geophys. 2003, 160, pp. 1023-1050
[3] Musson R.M.W., Grunthal G., Stucchi M. — The comparison of macroseismic intensity scales. Jour- nal of Seismology 2010, 14, pp. 413-428
[4] Vallier F., Mitani Y., Boulon M., Esaki T., Pellet F. — A shear model accounting scale effect in rock joints behavior. Rock Mechanics and Rock Engineering 2010, 43, pp. 581-595
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-5675eb69-60e3-4dd5-97ea-fb90e378900d
Identyfikatory