Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-56031507-9a31-4049-9d20-029aec03c4a7

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

O planowaniu przestrzennym i uwarunkowaniach środowiskowych siłowni i farm wiatrowych dużej mocy

Autorzy Flaga, Ł.  Flaga, A.  Szeląg, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Spatial planning and environmental conditions of high-power wind turbine and wind farms
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono syntetycznie najważniejsze uregulowania i rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dużych siłowni wiatrowych, oparte na doświadczeniach w tym zakresie w takich krajach, jak Belgia, Francja, Holandia i Niemcy.
EN The paper consist a considerations about selected issues of spatial planning and environmental conditions of high-power wind turbine and wind farms. These regulations and recommendations are based on experience in this areas such countries as: Belgium, France, the Netherlands and Germany.
Słowa kluczowe
PL planowanie przestrzenne   uwarunkowania środowiskowe   siłownia wiatrowa   farma wiatrowa   hałas mechaniczny   hałas infradźwiękowy   pole elektromagnetyczne   oblodzenie   awaria   lokalizacja  
EN spatial planning   environmental conditions   wind turbine   wind farm   mechanical noise   infrasound noise   electromagnetic field   ice cover   damage   location  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 12
Strony 618--623
Opis fizyczny Bibliogr. 45 poz., il., tab.
Twórcy
autor Flaga, Ł.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
autor Flaga, A.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
autor Szeląg, A.
  • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Australian Greenhouse Office, Australian Wind Energy Association. The Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Field Implications for Wind Farming in Australia 2004.
[2] Catalogue of European Urban Wind Turbine Manufacturers; www.urbanwind.net/pdf/CATALOGUE_V2.pdf (04.07.2018)/.
[3] Cattin R., Kunz S., Heimo A., Russi G., Russi M., Tiefgraber M.: Wind turbine ice throw studies in the Swiss Alps. EWEC 2007 conference (European Wind Energy Conference & Exhibition). Milan, Italy, 7-10 May 2007.
[4] Chief Medical Officer of Health: The potential Health impact of wind turbines, Report 2010.
[5] Colby W., Dobie R., Leventhall G., Lipscomb O., McCunney R., Seilo M., Søndergaard B.: Wind Turbine Sound and Health Effects. An Expert Panel Review, American Wind Energy Association and Canadian Wind Energy Association 2009.
[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU 2009 nr 105 poz. 873 (2009).
[7] Energy Facility Site Evaluation Council (EFSEC): Whistling Ridge Energy Project: Draft Environmental Impact Statement, Cooperating Agency: State of Washington, Energy Facility Site Evaluation Council 2011.
[8] Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
[9] European Wind Turbine Catalogue. Energy Centre Riso Denmark 1998.
[10] Flaga A.: Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania. Arkady, Warszawa 2008.
[11] Flaga A.: Siłownie wiatrowe. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.
[12] Guidati G., Bareiß R., Wagner S.: An investigation of blade-tower interaction noise (BTI) for horizontal axis wind turbines in upwind and downwind configuration. First steps towards modelling of aeroelastic effects. Proceedings of the 8th IEA Joint Action Symposium on Aerodynamics of Wind Turbines, Lyngby, Denmark 1994.
[13] Hansen M.O.L.: Aerodynamics of wind turbines. 1st edition, The Cromwell Press, UK 2000.
[14] Hau E.: Fundamentals, Technologies, Application, Economics. Springer Verlag, Berlin 2000.
[15] http://prawobudowlane.eu/gdzie-mozna-budowac-elektrownie-wiatrowa/ (01.07.2016 r.).
[16] http://resonate-consultants.com/ (01.07.2016 r.).
[17] http://stopwiatrakom.eu/polskie-opracowania/326-elektrownie-wiatrowe-a-zdrowie-.html (01.07.2016 r.).
[18] http://wiatrowa.blox.pl/ (01.07.2016 r.).
[19] http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl/ (01.07.2016 r.).
[20] Ingielewicz R., Zagubień A.: Pomiar hałasu infradźwiękowego wokół farmy wiatrowej. Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola PAK, nr 7/2013. ISSN 0032-4140.
[21] Jacobsen J.: Danish guidelines on environmental low frequency noise, infrasound and vibration. Journal of Low Frequency Noise. Vibration and Active Control, 2001.
[22] Malec T., Boczar T., Wotzka O.: Analiza porównawcza hałasu infradźwiękowego emitowanego przez turbiny wiatrowe różnych mocy. "Pomiary Automatyka Kontrola", vol. 58, nr 9/2012 .
[23] Malec T.: Pomiary i analiza sygnałów infradźwiękowych generowanych pracą turbin wiatrowych dużych mocy. Politechnika Opolska, rozprawa doktorska 2015.
[24] Massachusetts Department of Environmental Protection, Massachusetts Department of Public Health: Wind Turbine Health Impact Study: Report of Independent Expert Panel, Massachusetts 2012.
[25] Mirowska M.: An investigation and assessment of annoyance of low frequency noise in dwellings. "Noise Notes", No. 1/2002.
[26] Ofcom Advisory Team & BBC, The Impact of Large Buildings and Structures, including Wind Farms, on Terrestrial Television Reception. BWEA (British Wind Energy Association), Department for Communities & Local Government Planning Policy Guidance 8: Telecommunications (PPG-8) 2009.
[27] Pawlas K.: Wpływ infradźwięków i hałasu niskich częstotliwości na człowieka - przegląd piśmiennictwa. "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy", nr 2(60)/2009.
[28] Pierpont N.: Wind Turbine Syndrom. A Report on Natural Experiment. King Printing, Lowell, Mass, USA 2008.
[29] PN-ISO 7196 (2002) Akustyka - Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiarów infradźwięków.
[30] PN-Z-01338 (2010) Akustyka - Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy.
[31] Podolak-Dawidziak M., Janiak A., Gorczyca M., Kozik A., Januszkiewicz R., Tomeczko B.: Elektrownie wiatrowe a zdrowie. Wyniki międzynarodowych badań. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2010.
[32] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU z 2007 r. nr 120 poz. 826).
[33] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (DzU z 2003 r. nr 192 poz. 1883).
[34] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z 2010 r. nr 213 poz. 1397).
[35] Seifert H., Westerhellweg A., Kroning J.: Risk Analysis of Ice Throw From Wind Turbines, DEWI. Deutsches Windenergie-Institut GmbH, aper presented at BOREAS 6, 9 to 11 April 2003, Pyhä, Finland.
[36] PREDAC Spatial planning of windturbines. 5 Guidelines & comparison of European Experiences. Comité de Liaison Energies Renouvelables, Francja 2004.
[37] Study and development of a methodology for the estimation of the risk and harm to persons from wind turbines. Prepared by MMI Engineering Ltd for the Health and Safety Executive 2013.
[38] Sustainable Devolopment Commission: Wind Power in the UK. A guide to the key issues surrounding onshore wind power development in the UK 2005.
[39] Swedish Environmental Protection Agency (2003), Noise annoyance from wind turbines - a review. Report 5308.
[40] Szulczyk J., Cempe. Cz.: Hałas turbin wiatrowych w zakresie infradźwięków. Międzynarodowa Konferencja Monitoring Środowiska, Kraków 2010.
[41] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU 2004 nr 92 poz. 880).
[42] Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (DzU z 2016 r. poz. 961).
[43] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2001 r. nr 62 poz. 627 (tekst jednolity DzU 2018 poz. 799).
[44] Wegner S., Bareiss R., Guidati G.: Wind Turbine Noise. Springer, Berlin 1996.
[45] Zajdler R.: Regulacje prawa krajowego dotyczące inwestycji w farmy wiatrowe (wybrane aspekty). Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-56031507-9a31-4049-9d20-029aec03c4a7
Identyfikatory