PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zasady poprawnego wykonania bilansu ilościowego ścieków dopływających do sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiektów kanalizacyjnych na niej wybudowanych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Rules of conducting correct quantitative balance of wastewater flowing into sewage network and the objects built within it
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Tylko poprawnie wykonany bilans ilościowy ścieków zapewni optymalne działanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz obiektów na niej wybudowanych. Projektant i użytkownik ww. sieci kanalizacyjnej dowie się, jakie niezależne ilości obciążają tą sieć kanalizacyjną oraz jak je należy obliczać. Z treści artykułu wynika, jak ważne jest wnikliwe dokonanie analizy czynników wpływających na bilans ilościowy ścieków oraz jaki zakres powinna osiągnąć odpowiedzialność za wykonanie projektu, jego uzgodnienie, wydanie warunków technicznych i jego zaopiniowanie lub uzgodnienie.
EN
Only a properly done quantitative balance of wastewater will ensure the optimal performance a sewage network and the objects built within it. Both designers and users of this sewage network will find out how much independent amount of sewage loads the network and how it should be calculated. The contents of the article clearly demonstrates how important it is to make an in-depth analysis of various factors influencing the quantitative balance and what should be the range of designers’ responsibility for a project, meeting its technical conditions, agreeing them and evaluating.
Czasopismo
Rocznik
Strony
51--56
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., il., tab.
Twórcy
 • AQUANET S.A.
 • WUPRINŻ S.A.
Bibliografia
 • [1] Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.
 • [2] Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
 • [3] Tkaczukowa B., Nowakowska-Błaszczyk A., Imielski D., Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych – Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska – czerwiec 1978 r.
 • [4] Heidrich Z, Witkowski A., Urządzenia do oczyszczania ścieków – projektowanie, przykłady obliczeń, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., 2005
 • [5] Kaczor G., Otwory we włazach studzienek kanalizacyjnych jako jedna z przyczyn przedostawania się wód przypadkowych do sieci rozdzielczej, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Techniczna Infrastruktury Wsi
 • [6] Jednostkowe zużycie wody na cele bytowo-gospodarcze, Gaz, Woda i Technika sanitarna, 2011
 • [7] Raporty z pomiarów dopływu ścieków przez włazy pt. Dociążenie hydrauliczne wodami deszczowymi i roztopowymi sieci oraz obiektów stanowiących system kanalizacji sanitarnej, Raporty nr 1 i nr 2 z badań terenowych, AQUANET SA, Dział Eksploatacji Sieci Wod.- Kan.
 • [8] Literatura techniczna/branżowa: Błaszczyk W., Roman M., Stomatelo H., Kanalizacja, Wydawnictwo Arkady, 1974, Kotowski A., Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnienia terenów, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., 2011, Ćwiertnia R., Ćwiertnia T., Praktyczny poradnik eksploatacji sieci kanalizacyjnych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, 2012
 • [9] Normy i wytyczne ATV (obecnie DWA), Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej, Ściekowej i Odpadowej (German Association for Water, Wastewater and Wast)
 • [10] ATV A-118 (z 1999 r.), Hydraulic Dimensioning and Verification of Drain and Sewer System
 • [11] PN-92/B-10735 Kanalizacja – przewody kanalizacyjne
 • [12] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-55e64794-a4e4-4cba-b714-89f26eda53b6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.