Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-55e47841-858d-4797-829c-4fad24ca5221

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Otrzymywanie fluorku wapnia z kwasu heksafluorokrzemowego w instalacji przemysłowej

Autorzy Kic, Bogumił  Grzmil, Barbara  Burkiewicz, Adam  Tarnowska, Agata 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Production of calcium fluoride from hexafluorosilic acid on industrial plant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono badania otrzymywania syntetycznego fluorku wapnia o małej zawartości krzemionki (poniżej 2% mas.) z wykorzystaniem kwasu heksafluorokrzemowego z zatężania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Proces prowadzono w instalacji przemysłowej w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Zbadano wpływ takich parametrów procesu, jak stosunek fazy stałej do ciekłej w zawiesinie kredy (45-56:1) oraz stosunek molowy CaCO₃:H₂SiF₆ (Ca:F - w granicach 0,45-0,55), na skład chemiczny uzyskanych produktów. Otrzymano fluoryty, które zawierały 44,70-47,55% mas. Ca, 43,32-46,95% mas. F i 1,79-3,58% mas. SiO₂. Stosunek molowy Ca:F we fluorytach otrzymanych w testach przemysłowych wahał się w zakresie 0,46-0,52, a zawartość CaF₂ wynosiła 89-94% mas.
EN H₂SiF₆·2H₂O was sepd. from H₃PO₄ prodn. mixt. and treated with chalk to obtain CaF₂ by pptn. F ions at 20°C in presence of 2 com. flocculants. The product of the high purity (94% by mass CaF₂) and low SiO₂ content (1.79% by mass) was obtained at Ca-to-F molar ratio 0.5 and liq. phase mass to a suspended solid chalk ratio equal to 50:1.
Słowa kluczowe
PL fluorek wapnia   kwas heksafluorokrzemowy   instalacja przemysłowa  
EN calcium fluoride   hexafluosilicic acid   industrial installation  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2020
Tom T. 99, nr 1
Strony 127--131
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., rys.
Twórcy
autor Kic, Bogumił
  • Katedra Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, bogdan@zut.edu.pl
autor Grzmil, Barbara
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
autor Burkiewicz, Adam
  • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA
autor Tarnowska, Agata
  • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA
Bibliografia
[1] P. Becker, Phosphates and phosphoric acid, Marcel Dekker, New York 1989.
[2] U. Glabisz, A. Kuzko, H. Gabryel, B. Grzmil, Przem. Chem. 1983, 62, 616.
[3] U. Glabisz, Prace Nauk. PS 1990, 366, 39.
[4] Pat. USA 5 531 975 (1996).
[5] Integrated Pollution Prevention and Control, Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals - Ammonia, Acids and Fertilisers, August 2007, https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/lvic-aaf.html, dostęp 25 września 2019 r.
[6] Du Su Kim, Churl Kyoung Lee, Appl. Surf. Sci. 2002, 202, 15.
[7] Pat. USA 3 549 317 (1970).
[8] Pat. USA 3 907 978 (1975).
[9] Pat. USA 4 031 193 (1977).
[10] Pat USA 4 264 563 (1981).
[11] Pat. SU 1 286 520 (1987).
[12] Pat. USA 4 774 005 (1988).
[13] Pat. RU 2 069 179 (1996).
[14] Pat. USA 5 910 297 (1999).
[15] Pat. RU 2 225 839 (2004).
[16] Pat. RU 2 188 156 (2002).
[17] Pat. RU 2 010 003 (1994).
[18] Pat. USA 4 148 867 (1979).
[19] Pat. USA 2 780 523 (1957).
[20] Pat. SU 1 472 445 (1989).
[21] Pat. USA 3 551 332 (1970).
[22] Pat. USA 4 171 342 (1979).
[23] U. Glabisz, H. Gabryel, L. Kacalski, B. Kic, E. Chojnowska, Prace Nauk. ITNiNM PWr. 1986, 30, 95.
[24] U. Glabisz, H. Gabryel, L. Kacalski, B. Kic, E. Chojnowska, Prace Nauk. PS 1985, 291, 107.
[25] H. Gabryel, L. Kacalski, U. Glabisz, Chem. Stos. 1989, 33, 673.
[26] H. Gabryel, Ł. Fijołek, Prace Nauk. PS 1990, 366, 85.
[27] U. Glabisz, B. Kic, A. Kuzko, L. Kacalski, B. Grzmil, H. Gabryel, Prace Nauk. PS, 1985 291, 113.
[28] Pat. PRL 144 599 (1984).
[29] U. Glabisz, H. Gabryel, B. Kic, L. Kacalski, B. Grzmil, Przem. Chem. 1989, 68, 20.
[30] https://geology.com/minerals/fluorite.shtml, dostęp 25 września 2019 r.
[31] https://www.bgs.ac.uk/downloads/search.cfm?SECTION_ID=0&MIME_TYPE=0&SEARCH_TXT=fluorspar&dlBtn=search, dostęp 25 września 2019 r.
[32] B. Witkowska-Kita, K. Biel, W. Blaschke, A. Orlicka, Przegl. Górniczy 2016, 72, nr 3, 76.
[33] B. Kic, B Grzmil, A. Burkiewicz, A. Tarnowska, Mat. XI Konf. „Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle i rolnictwie”, Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7663- 281-0, 211.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-55e47841-858d-4797-829c-4fad24ca5221
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2020.1.19