Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-55e0ba7b-d2f3-43c6-93be-959405a7d51d

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena rozkładu średniej temperatury tarczowego układu hamulcowego przy użyciu kamery termowizyjnej

Autorzy Sawczuk, W. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Analysys of results of research on behaviour of average temperature of disc barake system using thermographic camera
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z badań prowadzonych na bezwładnościowym stanowisku hamulcowym jest pomiar temperatury tarczy dla hamulca tarczowego lub temperatury obręczy dla hamulca klockowego przy różnych symulacjach hamowań pociągu. Dla badań temperaturowych kolejowego hamulca tarczowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w [5] używa się termopar zainstalowane na powierzchni ciernej tarczy hamulcowej. Rozkład średniej temperatury tarczy wyznaczony jest na podstawie sześciu termopar zainstalowanych po trzy na każdą stronę pierścienia ciernego. Termopary na każdej stronie tarczy rozstawione są co 120° na trzech różnych promieniach tarczy. Podczas symulowanych badań hamulcowych zgodnie z programem badań przewidzianym dla kolejowego hamulca tarczowego [4], rejestruje się przebiegi średniej temperatury tarczy w funkcji czasu hamowania. Szczególnie jest to istotne podczas prób hamowań z dużych prędkości 200 i 300km/h przy dużych dociskach okładzin do tarczy oraz dużych masach do wyhamowania w przypadku hamowań pociągów z wagonami towarowymi. Wówczas sprawdza się graniczne obciążenie cieplne hamulca. Celem artykułu jest ocena wyników badań rozkładu średniej temperatury tarczowego układu hamulcowego uzyskanych z pomiaru przy użyciu kamery termowizyjnej oraz przy użyciu termopar zainstalowanych na pierścieniu ciernym tarczy hamulcowej w warunkach stanowiskowych.
EN Measurement of disc temperature of disc brake or temperature of the rim of block brake at various simulated train brakings is one of tests carried out at inertia brake station. For the temperature tests of railway disc brake, in accordance with the guide lines presented in [5] thermocouples installed on friction surface of brake disc are used. Behaviour of average temperature is defined on the basis of six thermocouples mounted in threes on each side of the friction collar. Thermocouples on each side of the disc are placed every 120° on three different radii of the disc. During simulated braking tests ofthe disc in accordance with a test programme provided for a railway disc brake [4], waveforms of average temperature of the disc in the function of braking time are registered. This is especially important during trials of brakings from high speeds: 200 and 300km/h with high pressures of pads to the disc and large braking masses in case of brakings of trains with goods wagons. Then heat load limit of brake is checked. The purpose of this article is to analyse results of research on behaviour of average temperature obtained from the measurement of railway disc brake system using thermographic camera and using thermocouples installed on friction ring of the brake in station tests.
Słowa kluczowe
PL układ hamulcowy   kamera termowizyjna   temperatura  
EN disc brake   thermographic camera   temperature  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 407--416
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Sawczuk, W.
Bibliografia
1. Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne - modele i metody. WNT, Warszawa 2000.
2. FLIR Exx series, Instrukcja obsługi, November 7, 2011, Corporate Headquarters Flir System.
3. Kadziński A., Niezawodność pojazdów szynowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1992.
4. Karta UIC 541-3, Hamulec: hamulec tarczowy i okładziny hamulcowe, warunki ogólne dla prób na stanowisku badawczym. Wydanie 6-te listopad 2006.
5. Polska Norma PN-EN 14535-1, Kolejnictwo - tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych - Część 1: Tarcze hamulcowe wtłaczane lub mocowane skurczowo na osiach zestawów tocznych lub napędnych, wymiary i wymagania dotyczące jakości, Warszawa 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-55e0ba7b-d2f3-43c6-93be-959405a7d51d
Identyfikatory