Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-55d11099-02d5-4907-8fd7-dcde902f35d4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Charakterystyki wybranych źródeł niezamierzonego promieniowania elektromagnetycznego

Autorzy Paś, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Characteristics of selected unfolded sources electromagnetic radiation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane charakterystyki promieniowania niezamierzonych źródeł pola elektromagnetycznego z zakresu małych częstotliwości. Przedstawiono metodykę pomiaru poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego – natężenia E pola elektrycznego i indukcji B pola magnetycznego. W artykule zaprezentowano przykładowe wyniki badań dla wybranych źródeł pola elektromagnetycznego oraz przeprowadzono analizę otrzymanych wyników według obowiązujących unormowań prawnych.
EN The article presents selected radiation characteristics of unintended sources of low frequency electromagnetic field. The methodology for measuring the individual components of the electromagnetic field - E of electric field and induction B of magnetic field - was presented. The article presents examples of research results for selected sources of electromagnetic field and analysis of obtained results according to current legal regulations.
Słowa kluczowe
PL pole elektromagnetyczne   promieniowanie   indukcja  
EN electromagnetic field   radiation   induction  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1204--1207, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.,tab.
Twórcy
autor Paś, J.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, jacek.pas@wat.edu.pl
Bibliografia
1. Paś J., Eksploatacja elektronicznych systemów transportowych. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom 2015.
2. Dyduch J., Paś J., Rosiński A.: Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
3. Charoy A., Kompatybilność elektromagnetyczna - zakłócenia w urządzeniach elektronicznych, tom 1-3, Warszawa 1999-2000.
4. PN-89 T-06580 Ochrona pracy w polach elektromagnetycznych częstotliwości 1-100 kHz. ark. O2. Przyrządy do pomiaru natężenia pola. Ogólne wymagania i badania, ark. 03. Metody badania i oceny warunków pracy.
5. PN-90 T-06584 Ochrona pracy w polach elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Mierniki i metody pomiaru natężenia pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz.
6. PN-IEC 833 Pomiar pól elektrycznych częstotliwości przemysłowej.
7. Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A.: Issue of reliability-exploitation evaluation of electronic transport systems used in the railway environment with consideration of electromagnetic interference, IET Intelligent Transport Systems, Vol. 10, Issue 9, November 2016. pp. 587-593.
8. Siergiejczyk M., Paś J, Rosiński A.: Train call recorder and electromagnetic interference. Diagnostyka 2015., vol. 16, no. 1, Paper: 19-22.
9. Paś J.: Analysis of exploitation access control system selected object, Przegląd elektrotechniczny, 2015, vol no 10, ISSN 0033-2097, R. 91, Paper: 219-224.
10. Paś J.: Shock a disposable time in electronic security systems, Warszawa: Journal of KONBiN 2(38). 2016, Paper: 5-31, DOI 10.1515/jok-2016-0016, ISSN 1895-8281.
11. Rosiński A.: Modelling the maintenance process of transport telematics systems, Warsaw 2015.: Publishing House Warsaw University of Technology.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-55d11099-02d5-4907-8fd7-dcde902f35d4
Identyfikatory